0 av 0 för ""

​Sweco moderniserar norska Narvik station

På uppdrag av Bane NOR utför Sweco en omfattande modernisering av nordnorska Narvik station. Narvik, är slutstation för persontrafiken på Ofotbanen, som är förlängningen av Malmbanan på den norska sidan. Resultatet av arbetet blir en kraftig ökning av både stationens och järnvägssträckningens kapacitet.

– Att skapa förutsättningar för den miljövänliga godstrafiken på järnväg är en viktig framtidsfråga för det nordiska transportsystemet, säger Mattias Lundmark uppdragschef Swecos järnvägskonsulter.

– Narvik station är en komplex anläggning av strategisk betydelse, här bidrar vi med spetskompetens från både Sverige och Norge till att skapa en effektiv och modern stationslösning.

Uppdraget i omfattar både reguleringsplan, detaljplan och byggplan, och Sweco ansvarar för samtliga discipliner i projektet. I arbetet ingår bland annat modernisering av spår och plattform, vägomläggning samt en tunnelpassage för bil- och gångtrafik till stationen. Sweco har sedan tidigare bred erfarenhet av komplexa järnvägsuppdrag, bland annat från Gällivarestation, Ostlänken och Getingmidjan i Stockholm.

Större effektivitet
Ofotbanan har dagliga passagerartåg, men det är gods- och malmtransporter som utgör huvuddelen av trafiken. Banan transporterar nära 16 miljoner ton gods årligen, vilket är mer än all övrig godstrafik på järnväg i Norge tillsammans. Tåg med malm från gruvorna i norra Sverige passerar här hela dygnet, året runt.

Syftet med moderniseringen är att öka kapaciteten på Narvik station för att underlätta passagen för längre tåg – särskilt malmtåg – och samtidigt säkra plats för persontågen. Resultatet blir en ökad effektivitet och snabbare tågtrafik.

– Moderniseringen av Narvik station utgör en viktig del av den pågående satsningen på utveckling och effektivitet av det norska järnvägsnätet och vi är mycket glada över att ha vunnit uppdraget. Det senaste året har Sweco arbetat med flera liknande uppdrag för Bane NOR och därifrån tar vi med oss relevant erfarenhet och specialistkompetens som kommer att vara till god nytta i det här spännande projektet, säger Helge Johansen, uppdragsledare Sweco Norge.

Värdet på uppdraget uppgår till drygt 20 miljoner norska kronor. Swecos arbete påbörjas 2017 och planeras pågå till och med 2021,  med en första slutleverans 2018.  

För ytterligare information kontakta:

Mattias Lundmark, uppdragschef Swecos järnvägskonsulter, 010-4844501, mattias.lundmark@sweco.se
Anna Lindqvist, pressansvarig Sweco Sverige, 08-6965190, anna.lindqvist@sweco.se