0 av 0 för ""

Photo: Kimmo Syväri / KoskiSyväri

Sweco har vunnit nytt uppdrag inom satsning på hållbart producerade förpackningsmaterial

Metsä Board planerar en kapacitetsökning av falskartong vid kartong- och massabruket i Husum i Västernorrland. Satsningen görs för att möta en ökad efterfrågan på hållbart producerade förpackningsmaterial. Sweco har fått i uppdrag att bistå med ny byggkonstruktion som möjliggör kapacitetsökningen. Uppdraget beräknas pågå fram till december 2023 med ett totalt värde på 21,5 miljoner kronor.

Finska Metsä Board satsar motsvarande drygt 2,1 miljarder kronor på att utöka kapaciteten av falskartong vid kartong- och massabruket i Husum i Västernorrland. Detta görs för att möta en ökad efterfrågan på hållbart producerade förpackningsmaterial.

– Vi är glada över förtroendet att vara med i en såhär betydande satsning på hållbart producerade förpackningsmaterial. Vi har en god kännedom om anläggningen – genom samarbetet med Husum som sträcker sig 100 år tillbaka i tiden – och ser fram emot att både fortsätta det och bidra till kapacitetsökningen, säger Conny Udd, divisionschef för Swecos energi- och industrikonsulter

Kapacitetsökningen motsvarar 200 000 ton per år, från 400 000 till 600 000 ton per år. Husum är en återkommande kund till Sweco och Sweco har nu kontrakterats för att utföra den utmanande byggkonstruktionen som är en förutsättning för kapacitetsökningen.

–  Vi har valt Sweco för deras stora erfarenhet av byggprojektering inom processindustrin och deras långa erfarenhet att arbeta med Husums fabriker. Vi sätter ett stort värde i Swecos tekniska kunnande och på det sätt de projekterar och samarbetar med oss. Tillsammans med Sweco tar vi fram de bästa tekniska och hållbara byggkonstruktionerna för vår investering, säger Håkan Jonsson projektledare på Metsä Board.

Swecos arbete påbörjas omgående och beräknas pågå fram till december 2023. Ordervärdet för Swecos uppdrag är 21,5 miljoner kronor.


För ytterligare information, kontakta:

Conny Udd, divisionschef Swecos energi- och industrikonsulter, conny.udd@sweco.se, 070-698 23 98

Sofie Sidoli, presschef Sweco Sverige, sofie.sidoli@sweco.se, 010-484 50 20