0 av 0 för ""

<!– wp:acf/content-blocks {
"id": "block_600aed39bf2c5",
"name": "acf\/content-blocks",
"data": {
"background_color": "block–lightgray",
"_background_color": "field_600038d54a83a",
"content_blocks_0_content": "

Sweco och Anticimex utrustar fastighetsägare med brandskydd

Sweco har tecknat ett samarbetsavtal med Anticimex inom området brand- och riskteknik. Båda företagen erbjuder fastighetsägare brandskyddstjänster inom olika segment och med det nya avtalet blir det enklare för fastighetsägare att hitta rätt tjänst.

Anticimex, inklusive franchisetagare, kommer att hänvisa sina kunder till Sweco för hjälp med byggnadstekniskt brandskydd vid ny- och ombyggnation. Sweco kommer att hänvisa sina kunder till Anticimex för hjälp med det systematiska brandskyddsarbetet när byggnaden väl är färdigställd och stötta Anticimex tekniker med brandteknisk kompetens i deras dagliga arbete. Sweco och Anticimex har båda rikstäckande organisationer och har därför möjlighet att stötta varandra både lokalt, regionalt och nationellt.

– Vi och Anticimex kompletterar varandra och ser till att varje kund får hjälp med de tjänster den behöver, säger Pierre Palmberg, ansvarig för Swecos konsulter inom brand- och riskteknik.

– Anticimex har tillsammans med Sweco ett samarbete som gör att vi kan ge våra kunder ett helhetskoncept, med både spjutspetskompetens och det löpande brandskyddsarbetet, säger Roger Lundgren, försäljningschef på Anticimex.

Avtalet gäller under 2011 och kommer att utvärderas löpande under året.

För ytterligare information kontakta:

Pierre Palmberg, ansvarig för Swecos konsulter inom brand- och riskteknik, 073 – 412 73 34, pierre.palmberg@sweco.se

Roger Lundgren, försäljningschef på Anticimex, 070 – 657 00 50, roger.lundgren@anticimex.se

”,
”_content_blocks_0_content”: ”field_5f8060acc98da”,
”content_blocks_0_buttons_alignment”: ”buttons-wrapper–left”,
”_content_blocks_0_buttons_alignment”: ”field_5f8061b1d6330”,
”content_blocks_0_buttons”: ””,
”_content_blocks_0_buttons”: ”field_5f8061b3d6331”,
”content_blocks”: [
”one-column”
],
”_content_blocks”: ”field_5f806033c98d7”
},
”mode”: ”auto”
} /–>