0 av 0 för ""

Sweco och RISE stöttar Klimatpolitiska rådet med strategiska analyser och beslutsunderlag

Sweco har, tillsammans med RISE, nyligen utsetts till leverantör av strategiska analystjänster och utvärderingar av politiska styrmedel åt Klimatpolitiska rådet. Ramavtalet gäller de kommande fyra åren med förlängning varje år. 

Klimatpolitiska rådet är ett oberoende och tvärvetenskapligt expertorgan som utvärderar om regeringens samlade politik leder mot målet om noll nettoutsläpp av växthusgaser år 2045.

– Vi är oerhört hedrande över att ha vunnit det här uppdraget. Det ger oss möjlighet att bidra med strategiska analyser och beslutsunderlag till regeringens arbete med klimatmålen, säger Mats Hermansson, divisionschef för samhällsanalys och mobilitet, Sweco

– Uppdraget är viktigt då det ger oss en särskild möjlighet att bidra med RISE breda kompetens och forskning för att utvärdera och effektivisera Sveriges åtgärder för klimatomställningen, säger Peter Stigson, forsknings- och affärsutvecklare, RISE

En viktig uppgift för Klimatpolitiska rådet är att bidra till en ökad diskussion om klimatpolitiken i samhället. En uppgift som är central även för Sweco och RISE.

– Hållbarhet är affärskritiskt för Sweco. På alla marknader där vi är verksamma har vi ett stort engagemang för att tillsammans med våra uppdragsgivare bidra till att planera och utforma framtidens hållbara samhällen och städer, säger Mats Hermansson

Tre deluppdrag kommer att inledas under hösten. Det första uppdraget handlar om finansbranschens roll i klimatomställningen. Det andra är en omvärldsbevakning av regeringens arbete inom EU i förhållande till exempelvis taxonomin och den gröna given. Det tredje belyser regeringens styrning av myndigheternas arbete i klimatomställningen.


För ytterligare information, kontakta:

Mats Hermansson, divisionschef Sweco samhällsanalys och mobilitet, 073-412 65 65, Mats.hermansson@sweco.se

Steffen Ovdahl, Affärsutvecklingsansvarig, Sweco Sverige, 076-892 49 27, steffen.ovdahl@sweco.se

Sofie Sidoli, Presschef, Sweco Sverige, 010-484 50 20, Sofie.sidoli@sweco.se