0 av 0 för ""

<!– wp:acf/content-blocks {
"id": "block_600aed39bf2c5",
"name": "acf\/content-blocks",
"data": {
"background_color": "block–lightgray",
"_background_color": "field_600038d54a83a",
"content_blocks_0_content": "

Sweco och Vectura går samman – Presskonferens kl. 10.00 måndag 17 juni

Presskonferens idag klockan 10.00

Sweco presenterar affären på Carnegie, Regeringsgatan 56, Stockholm. Deltar gör Swecos vd och koncernchef Tomas Carlsson, Swecos finanschef Jonas Dahlberg och Vecturas vd och koncernchef Jan Colliander. Presentationen kan också följas på www.swecogroup.com.

Vectura är Nordens ledande konsult inom transportinfrastruktur och har en särskilt stark position inom järnvägssektorn i Sverige. Företaget har verksamhet på ett 40-tal orter i Sverige, Norge och Danmark. Vectura bildades 2009 efter en sammanslagning och bolagisering av Vägverket Konsult och Banverket Projektering. Sedan dess har bolaget haft en genomsnittlig årlig tillväxt på sju procent.

Förvärvet ligger helt i linje med Swecos strategi att konsolidera sina ledande positioner i Norden och växa inom infrastruktur.

 – Vi är oerhört glada över att kunna gå samman med Vectura och tillsammans skapa Nordens ledande teknikkonsult. Genom att kombinera Vecturas starka kompetens inom transportinfrastruktur med Swecos ledarposition inom hållbart samhällsbyggande skapar vi goda möjligheter för fortsatt tillväxt i Norden, framför allt i Sverige och på den snabbväxande norska marknaden, säger Tomas Carlsson, vd och koncernchef i Sweco.

Motiv för samgåendet 

Fortsatt värdeskapande tillväxt för Swecos aktieägare:

– Befäster Swecos position som den ledande konsulten inom hållbart samhällsbyggande.

– Kompletterar Sweco med en marknadsledande position inom järnväg.

– Förstärker båda företagens verksamheter inom väg, projektledning och trafikplanering.

– Skapar utökade tillväxtmöjligheter på den snabbväxande nordiska infrastrukturmarknaden, framför allt i Norge.

– Realiserar betydande kostnadssynergier framför allt genom minskade omkostnader samt genom samordning av administration och lokaler.

– Sweco har ett mycket starkt erbjudande inom hållbart samhällsbyggande och med vår djupa kunskap och långa erfarenhet inom transportinfrastruktur kompletterar vi varandra mycket väl. Det känns därför verkligen bra att kunna gå samman med Sweco och tillsammans bli ännu starkare. Affären är riktigt bra både för våra kunder och för våra 1 200 medarbetare, säger Vecturas vd och koncernchef Jan Colliander.

Samgåendet skapar nya möjligheter för medarbetarna. Bland annat får Vecturas medarbetare större möjligheter att utvecklas i en internationell miljö och även kunna använda sin kompetens inom andra marknadsområden, som till exempel gruvor, vattenkraft och industri.

Med identifierade synergier överstigande 70 MSEK väntas affären stärka Swecos rörelseresultat med 100 MSEK (EBITA) från 2015, vilket ökar Swecos vinst per aktie med nio procent. Köpeskillingen uppgår till 927 MSEK genom kontant vederlag (Equity value).

Ta del av det fullständiga pressmeddelandet på www.swecogroup.com.

”,
”_content_blocks_0_content”: ”field_5f8060acc98da”,
”content_blocks_0_buttons_alignment”: ”buttons-wrapper–left”,
”_content_blocks_0_buttons_alignment”: ”field_5f8061b1d6330”,
”content_blocks_0_buttons”: ””,
”_content_blocks_0_buttons”: ”field_5f8061b3d6331”,
”content_blocks”: [
”one-column”
],
”_content_blocks”: ”field_5f806033c98d7”
},
”mode”: ”auto”
} /–>