0 av 0 för ""

Sweco arrangerar och medverkar på närmare 30 seminarier under politikerveckan i Visby, varav åtta som huvudarrangör.

Sweco öppnar för dialog om framtidens samhällen i Almedalen

Hur skapar vi en säker men också öppen och tillgänglig stad? Hur kan vatten och avlopp framtidssäkras i alla kommuner? Är bevarande av kulturvärden en förutsättning för cirkulär ekonomi? Det är frågor som behandlas på några av Swecos seminarier under valårets politikervecka i Visby.

Sweco arrangerar och medverkar på närmare 30 seminarier under politikerveckan i Visby, varav åtta som huvudarrangör. Årets teman spänner från säkerhet, via plats för fysisk aktivitet, till e-handelns utmaningar för framtidens städer. Det innebär att många av Swecos experter finns på plats och är tillgängliga för samtal.

– Allt som Sweco arbetar med påverkar samhället på olika sätt och därför är det viktigt för oss att vara med i de forum där samhällets utveckling diskuteras. Vi är på plats för att bidra till dialogen om hållbar samhällsbyggnad i alla dess former och arrangerar åtta egna seminarier under samlingstemat framtidens samhällen och städer, säger Ann-Louise Lökholm Klasson, vd Sweco Sverige.

Flera av de programpunkter som Sweco arrangerar bygger på färska rapporter framtagna i Sverige och på de internationella marknader där Sweco finns idag. Ett exempel är Urban Insight-rapporten om hur den växande e-handeln påverkar logistiksystemen och städernas utformning. Ett annat exempel är ”Sveriges Nya Geografi”, producerad av Arena för Tillväxt och Sweco, i vilken trender och utvecklingsmönster i Sveriges kommuner och regioner kartläggs. Sweco medverkar också på många seminarier som arrangeras av andra samhällsaktörer under veckan, bland andra Uppsala kommun, Lärarförbundet och Microsoft.

Läs mer om Swecos alla seminarier i Almedalen här: https://www.sweco.se/almedalen

För mer information, kontakta:
Hanna Haeggström, pressansvarig Sweco Sverige, hanna.haeggstrom@sweco.se, 070-2340366