0 av 0 för ""

Sweco planerar center för nukleärmedicin och radioterapi i Stuttgart

Sweco har fått i uppdrag att tillhandahålla designtjänster för uppförandet av en ny byggnad (“Hus G”) vid Klinikum Stuttgart. Byggnaden kommer att inrymma den senaste teknologin inom cancerterapi och nukleärmedicin.

”I detta projekt måste Swecos arkitekter hantera en rad komplexa element. Den nya byggnaden behöver anslutas till de närliggande, samtidigt som det pågår operationer där. Vissa av de befintliga byggnaderna är dessutom extremt känsliga för ljud och vibrationer. Våra arkitekters erkända expertis gällande design och planering av medicinska faciliteter är därmed avgörande för genomförandet av projektet”, säger Ina Brandes, chef för Sweco i Centraleuropa.

Byggnaden kommer att utgöra del av ett större klinikkomplex i Stuttgarts stadscentrum. Projektet är värderat till 36,4 MEUR, varav Swecos tjänster utgör en mindre del. Uppdraget omfattar planerings- och byggnadstjänster för Hus G, generella planeringstjänster, brandskyddsåtgärder, teknisk utrustning och byggnadens termofysik.

Innan det nya projektet tar form ska den gamla byggnaden röjas och nedmonteras. Hus G:s yta kommer att bestå av 6 350 kvadratmeter fördelat på åtta våningar, varav två i suterräng. Hus G kommer att inhysa såväl nukleärmedicinska och radioterapeutiska avdelningar som funktionella zoner för nukleärmedicin, inklusive PET-CT och brachyterapi. Stuttgarts Cancercentrum, administrativa divisioner och operationssalar kommer också att inrymmas i byggnaden.

Projektet startade i januari 2017. Hus G kommer att ta emot sina första patienter under den senare delen av 2020.