0 av 0 för ""

Sweco planerar för utbyggnaden av Henriksdals reningsverk

Sweco har fått i uppdrag av Stockholm Vatten att projektera delar av utbyggnaden av Henriksdals avloppsreningsverk i Stockholm för att möta framtidens krav och stadens tillväxt. Henriksdals reningsverk blir i och med utbyggnaden Sveriges största avloppsreningsverk. Ordervärdet för Sweco uppgår till drygt 20 MSEK.

– Sweco kan leverera flertalet av de projekteringstjänster som vi efterfrågar för utbyggnaden och har tilldelats fem av tio upphandlade teknikområden. I tidigare utredningar har Sweco fått uppdraget att undersöka hur man kan införa membranreningsteknik i befintliga bassänger, säger Rickard Andersson, projektchef på Stockholm Vatten.

Att införa membranteknik som rening av avloppsvatten gör att mindre yta behövs för att rena större mängder vatten. Något som är framtiden för vattenrening i de allt mer växande storstäderna. Tekniken gör det renade vattnet från Henriksdals reningsverk blir partikelfritt vilket innebär renare vatten i Mälaren och Östersjön.

– Flertalet av Swecos discipliner är delaktiga i uppdraget, bland annat så kommer våra VA-konsulter att projektera biosteg och slambehandling samt våra berg- och byggkonstruktörer ta sig an det komplexa uppdraget att designa utbyggnaden av Henriksdals reningsverk som idag till stora delar är insprängd i berg, säger Anna Yman, vd för Swecos miljö- och vattenkonsulter.

För ytterligare information kontakta:
Anna Yman, vd Sweco Environment, 08-695 63 05, anna.yman@sweco.se

Kristoffer Eriksson, pressansvarig Sweco Sverige, 010-484 54 07, kristoffer.eriksson@sweco.se