0 av 0 för ""

<!– wp:acf/content-blocks {
"id": "block_600aed39bf2c5",
"name": "acf\/content-blocks",
"data": {
"background_color": "block–lightgray",
"_background_color": "field_600038d54a83a",
"content_blocks_0_content": "

Sweco presenterar helhetslösning för en hållbar industri

Nu lanserar Sweco Sustainable Industry – ett koncept med konkreta åtgärder som hjälper industrin att bli mer hållbar och därmed möta utmaningarna inför framtiden. Konceptet presenteras vid en kundträff i Swecohuset idag den 19 februari.


– Industrin möts av allt större krav när det gäller hållbarhet. Vi vet hur viktig en hållbar verksamhet är för framtida affärer och konkurrenskraft och därför är vi mycket glada över att nu kunna erbjuda våra kunder den här helhetslösningen, säger Lars-Göran Sporre, vd för Swecos industrikonsulter.


Konceptet bygger på åtta aspekter som alla är viktiga för att industrin ska utvecklas åt rätt håll och kunna möta den ökade konkurrensen. De åtta aspekterna som Sustainable Industry bygger på är Verksamhet, Människa, Lokalisering, Byggnad, Produktionsprocess, Energi, Emissioner och Omvärld. Genom att kombinera spetskunskap inom industriteknik med bred kunskap från hållbar samhällsbyggnad kan Sweco erbjuda tjänster inom samtliga områden.


– Modellen gör det möjligt för oss att driva kundernas hållbarhetsprojekt på en övergripande nivå samtidigt som vi metodiskt analyserar hela verksamheten och ger konkreta förslag på mål och aktiviteter. Vi sätter helt enkelt industrin i ett större sammanhang genom att titta på både helheten och de enskilda delarna, säger Lars-Göran Sporre.


Konceptet presenteras vid en kundträff idag tisdag den 19 februari klockan 16.00 i Swecohuset på Gjörwellsgatan 22, Stockholm. Journalister är välkomna att delta efter anmälan till Barbro Ringhag Vukusic, +46 (0)8-695 64 91, barbro.ringhag@sweco.se.


För ytterligare information kontakta:


Lars-Göran Sporre, vd för Swecos industrikonsulter, +46 (0)31-62 75 67,
lars-goran.sporre@sweco.se


Andreas Gyllenhammar, hållbarhetschef, +46 (0)63-685 50 37,
andreas.gyllenhammar@sweco.se

”,
”_content_blocks_0_content”: ”field_5f8060acc98da”,
”content_blocks_0_buttons_alignment”: ”buttons-wrapper–left”,
”_content_blocks_0_buttons_alignment”: ”field_5f8061b1d6330”,
”content_blocks_0_buttons”: ””,
”_content_blocks_0_buttons”: ”field_5f8061b3d6331”,
”content_blocks”: [
”one-column”
],
”_content_blocks”: ”field_5f806033c98d7”
},
”mode”: ”auto”
} /–>