0 av 0 för ""

<!– wp:acf/content-blocks {
"id": "block_600aed39bf2c5",
"name": "acf\/content-blocks",
"data": {
"background_color": "block–lightgray",
"_background_color": "field_600038d54a83a",
"content_blocks_0_content": "

Sweco projekterar kulturhistorisk byggnad i Norrköping

Linköpings universitet planerar att flytta in en av Klöverns byggnader i centrala Norrköping. Byggnaden som idag står tom ska renoveras och byggas till och Sweco utför all projektering av VVS, el, brand och akustik, samt ansvarar för projekt- och projekteringsledning. Sweco agerar även rådgivare i valet av miljöcertifiering.

– Den k-märkta byggnaden är en del av industrilandskapet med en historia tillbaka ända till 1600-talet vilket är unikt för norra Europa. Det ställer extra höga krav på Swecos konsulter säger Karl Frisell, projektchef för marknadsområde Öst på Klövern.

Utformningen av installationerna ska tillgodose Klöverns högt ställda krav på ett bra inneklimat med en låg energianvändning, minskade driftskostnader samt en minimal miljöpåverkan.

Uppdraget omfattar cirka 1500 m² nybyggnad och cirka 4000 m² ombyggnad och Swecos del är värt drygt 3 miljoner kronor. Projekteringen ska vara klar i slutet på februari 2013 med byggstart kort därefter. Själva invigningen är planerad lagom till skolstarten i augusti 2014.

För ytterligare information kontakta:
Karl Frisell, projektchef Klövern, 011-23 55 98, karl.frisell@klovern.se
Ted Thyrberg, uppdragsledare Sweco, 011-495 38 01, ted.thyrberg@sweco.se

”,
”_content_blocks_0_content”: ”field_5f8060acc98da”,
”content_blocks_0_buttons_alignment”: ”buttons-wrapper–left”,
”_content_blocks_0_buttons_alignment”: ”field_5f8061b1d6330”,
”content_blocks_0_buttons”: ””,
”_content_blocks_0_buttons”: ”field_5f8061b3d6331”,
”content_blocks”: [
”one-column”
],
”_content_blocks”: ”field_5f806033c98d7”
},
”mode”: ”auto”
} /–>