0 av 0 för ""

<!– wp:acf/content-blocks {
"id": "block_600aed39bf2c5",
"name": "acf\/content-blocks",
"data": {
"background_color": "block–lightgray",
"_background_color": "field_600038d54a83a",
"content_blocks_0_content": "

Sweco projekterar ny bussterminal i Falun

Ett nytt resecentrum ska skapas i Falun och Swecos arkitekter
och installationskonsulter har fått i uppdrag att projektera en ny bussterminal
som en viktig del i stadsomvandlingen av Falun.

Den nya bussterminalen ska knyta ihop all busstrafik i Falun
och underlätta för vardagspendlarna. Byggstart planeras till sommaren 2013 och den
totala byggtiden beräknas till 14 månader.

– Vi har arbetat i resecentrumprojektets olika
faser i tio år och det känns roligt att få följa med hela vägen. Utmaningen är
att skapa en stadskänsla i stationsmiljön som knyter an till centrumet, säger
Mathias Ahlgren, uppdragsansvarig arkitekt på Sweco.

Swecos uppdrag omfattar förfrågningsunderlag för upphandling
av totalentreprenör för bussterminalbyggnaden. Uppdragsgivare är Dalatrafik.

För mer information kontakta:
Mathias Ahlgren, uppdragsansvarig arkitekt, 023-464 66,
mathias.ahlgren@sweco.se
Anders Björklund, uppdragsledare vvs, 023-666 64 62, anders.bjorklund@sweco.se
Pierre Welander, uppdragsledare el, 023-666 64 71,
pierre.welander@sweco.se

”,
”_content_blocks_0_content”: ”field_5f8060acc98da”,
”content_blocks_0_buttons_alignment”: ”buttons-wrapper–left”,
”_content_blocks_0_buttons_alignment”: ”field_5f8061b1d6330”,
”content_blocks_0_buttons”: ””,
”_content_blocks_0_buttons”: ”field_5f8061b3d6331”,
”content_blocks”: [
”one-column”
],
”_content_blocks”: ”field_5f806033c98d7”
},
”mode”: ”auto”
} /–>