0 av 0 för ""

<!– wp:acf/content-blocks {
"id": "block_600aed39bf2c5",
"name": "acf\/content-blocks",
"data": {
"background_color": "block–lightgray",
"_background_color": "field_600038d54a83a",
"content_blocks_0_content": "

Sweco projekterar nya kulturhuset i Umeå

– Det här är prestigeprojekt för oss. Det nya kulturhuset blir en viktig mötesplats för Umeåborna med höga krav på energisnåla lösningar och ett bra inneklimat, säger Ann-Louise Lökholm, vd för Swecos installationskonsulter i Sverige.

Projektet är en generalentreprenad och Sweco ska ta fram systemhandlingar, förfrågningsunderlag samt bygghandlingar.

Om det nya kulturhuset i Umeå:
Umeå är Europeisk kulturhuvudstad 2014 och lagom till invigningen ska ett nytt och spektakulärt kulturhus stå färdigt. Huset kommer att ligga alldeles vid älven och ska innehålla ett kulturcenter, inomhustorg för handel, restauranger, caféer samt hotell. Byggnaden varierar i höjd från 4-13 våningar.

Utmaningar i uppdraget:
En utmaning i projektet är att alla teknikutrymmen av bland annat arkitektoniska skäl ska förläggas till nedre souterrängplanet, där rumshöjden är mycket begränsad. Det ställer höga krav på installationskonsulternas kreativitet.

En annan utmaning blir att hitta energieffektiva installationslösningar. Här kommer Sweco bland annat undersöka möjligheterna att nyttja solvärme för förvärmning av tappvatten samt för kylning av luft.

För ytterligare information kontakta:
Thomas Gothnell, uppdragsledare på Sweco, thomas.gothnell@sweco.se, 090-71 52 45.

”,
”_content_blocks_0_content”: ”field_5f8060acc98da”,
”content_blocks_0_buttons_alignment”: ”buttons-wrapper–left”,
”_content_blocks_0_buttons_alignment”: ”field_5f8061b1d6330”,
”content_blocks_0_buttons”: ””,
”_content_blocks_0_buttons”: ”field_5f8061b3d6331”,
”content_blocks”: [
”one-column”
],
”_content_blocks”: ”field_5f806033c98d7”
},
”mode”: ”auto”
} /–>