0 av 0 för ""

​Sweco anlitas när Trafikverket ska bygga om väg 97 mellan Södra Sunderbyn och Sävast i Norrbotten.

Sweco projekterar ombyggnaden av olycksdrabbad väg i Norrbotten

Sweco anlitas när Trafikverket ska bygga om väg 97 mellan Södra Sunderbyn och Sävast i Norrbotten. Syftet med ombyggnaden är att öka trafiksäkerheten och framkomligheten på vägen. Sweco projekterar den nya vägen på uppdrag av entreprenören GRK Infra AB.

Väg 97 mellan Gammelstad och Boden i Norrbotten trafikeras dagligen av en stor mängd arbetspendlare och är en viktig utryckningsväg till länssjukhuset i Sunderbyn. Vägen är också en av landets mest trafikfarliga vägar. På uppdrag av Trafikverket ska den 12 km långa sträckan mellan Södra Sunderbyn och Sävast byggas om till en mötesfri väg med flera körfält, separerad med mitträcken. Det ska även byggas tre nya trafikplatser längst sträckan.

– Det känns givande att vara med och bidra till att öka trafiksäkerheten och framkomligheten på en av Norrbottens mest trafikerade vägar. Det är ett viktigt projekt som påverkar många människor i regionen. Som alltid kommer vi att lägga mycket fokus på miljöaspekterna i uppdraget för att identifiera miljöpositiva lösningar, säger Fredrik Wallner, vd för Swecos anläggningskonsulter.

Sweco ska genomföra samtlig projektering för hela projektet vilket inkluderar teknikområden såsom bland annat väg, bro, geoteknik, el och belysning, landskap, avvattning och miljö. Uppdraget innefattar även att bistå med teknikstöd inom samtliga teknikområden samt utföra en del besiktningsarbeten, fältarbeten och stöd på byggarbetsplatsen.

– Vi har stor tillit till Swecos kunnande och expertis och de har stor förståelse över komplexiteten i detta projekt. Med Sweco så får vi en helhetslösning inom samtliga teknikområden. Eftersom vårt samarbete fungerar mycket bra är vi övertygade om att vi tillsammans kan skapa de bästa förutsättningarna för Trafikverket och i slutändan trafikanterna, säger Risto Takkinen, VD GRK Infra.

Swecos uppdrag påbörjas omgående och pågår fram till slutet av 2022.

För ytterligare information, kontakta:
Gustav Lindberg, uppdragsledare Sweco, 070 236 82 43, gustav.lindberg@sweco.se