0 av 0 för ""

<!– wp:acf/content-blocks {
"id": "block_600aed39bf2c5",
"name": "acf\/content-blocks",
"data": {
"background_color": "block–lightgray",
"_background_color": "field_600038d54a83a",
"content_blocks_0_content": "

Sweco projekterar renovering av 1700-talskyrka i Landskrona

Sweco har vunnit anbudet om att vara generalkonsult för renoveringen av Sofia Albertina kyrka i Landskrona. Kyrkan som är från 1754 ska nu genomgå en omfattande renovering.

Renoveringen omfattar såväl exteriöra som interiöra åtgärder. Arkitekter, bebyggelseantikvarier, projektledare, inredningsarkitekter, konstruktörer och installationskonsulter från Sweco kommer att arbeta med uppdraget. Till projektgruppen knyts även specialistkompetenser inom sten- och målerikonservering. Uppdragsbeställare är Landskrona församling/Svenska kyrkan.

Sweco har lång erfarenhet av uppdrag med kyrkor och har projekterat ett flertal renoveringar i framförallt Blekinge och Skåne. Sweco har även uppdrag inom energieffektivisering i kyrkobyggnader och inom IT för att förenkla gravskötarnas arbeten. Inom arkitektur har Sweco bland annat formgivit Missionskyrkan i Uppsala, Bålsta kyrkcentrum, Amhults nya kyrka utanför Göteborg samt Örgryte församlingshem.

Fakta om Sofia Albertina kyrkan:

Kyrkan ligger i centrala Landskrona och är så ovanlig som en kyrka med två torn utan att vara biskopssäte eller domkyrka. 1788 invigdes kyrkan med namnet Sofia Albertina kyrka, ett namn som den fick efter Gustav III:s syster Sofia Albertina.
Kyrkan är ursprungligen ritad av arkitekt Carl Hårleman.

För mer information, kontakta:

Inge Bohlin, ansvarig arkitekt, Sweco Malmö
inge.bohlin@sweco.se,  tfn: 040-16 73 49

Johanna Hadmyr, uppdragsledande bebyggelseantikvarie, Sweco Malmö
johanna.hadmyr@sweco.se,  tfn: 076-109 47 29

Sweco är ett internationellt konsultföretag med samlad kunskap inom teknik, miljö och
arkitektur. Sweco omsätter ca 8,8 miljarder SEK och har ca 9 000 anställda i
Norden och i centrala och östra Europa. För närvarande genomför Sweco uppdrag i
cirka 80 länder runt om i världen.
Sweco är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB

 

”,
”_content_blocks_0_content”: ”field_5f8060acc98da”,
”content_blocks_0_buttons_alignment”: ”buttons-wrapper–left”,
”_content_blocks_0_buttons_alignment”: ”field_5f8061b1d6330”,
”content_blocks_0_buttons”: ””,
”_content_blocks_0_buttons”: ”field_5f8061b3d6331”,
”content_blocks”: [
”one-column”
],
”_content_blocks”: ”field_5f806033c98d7”
},
”mode”: ”auto”
} /–>