0 av 0 för ""

Sweco har fått i uppdrag att projektleda den nya svenska ambassaden i Mexiko City.

Sweco projektleder ny ambassad i Mexiko

Sweco har fått i uppdrag av Statens fastighetsverk att projektleda den nya svenska ambassaden i Mexiko City. Byggnaden blir den första svenska ambassaden i världen som certifieras enligt LEED Platinum. Sweco projektleder hela processen från projektering till produktion.

Den nya kanslibyggnaden på 800 m2 byggs på samma fastighet som ambassadens residens. Byggnaden ska jordbävningssäkras och planeras bli den första svenska ambassad i världen som certifieras enligt LEED Platinum.

– Vårt uppdrag syftar till att med god kunskap om lokala förutsättningar och LEED-certifiering leverera ett unikt projekt för Statens fastighetsverk och UD. Att få bidra i ett hållbart projekt och leda certifieringsarbetet är vi oerhört stolta över. Byggnaden kommer att ha 50 procent mindre energiförbrukning jämfört med liknande byggnader utan certifiering, bland annat med hjälp av styrning av ventilation, kyla och värme och genom el som produceras av solceller på kansliets tak, säger Elisabeth Philipson Attebrant, vd för Swecos projektledare.

Sweco har stor erfarenhet av LEED-certifierade byggnader, vilket ställer höga krav på projekt och projektledning. För att uppnå certifieringen ställs höga miljö- och energimål genom hela processen och medför en kvalitetssäkring av projektet avseende hållbarhet, energieffektivitet, inomhusklimat och komfort.

Det nya kansliet väntas stå klart våren 2019.

För ytterligare information kontakta:
Elisabeth Philipson Attebrant, vd för Swecos projektledare, Elisabeth.Attebrant@sweco.se, tel, 08-695 66 76
Ida Rennemark, projektledare Sweco, ida.rennemark@sweco.se, tel, 08-695 64 13
Hanna Haeggström, Pressansvarig Sweco Sverige, e-post: hanna.haeggstrom@sweco.se, tel: 0702 34 03 66