0 av 0 för ""

Sweco projektleder nytt barnsjukhus i Helsingfors

Sweco anlitas för bygg- och projektledning av ett nytt barnsjukhus i Helsingfors. Uppdraget är ytterligare ett i raden av flera stora vårdprojekt för Sweco. Värdet på uppdraget uppgår till cirka 17 miljoner SEK.

– Behovet av ett nytt sjukhus är mycket stort, eftersom den gamla byggnaden inte klarar av att rymma den högteknologiska utrustning som krävs. Det är en inspirerande uppgift att vara med och skapa det som ska resultera i ett av världens bästa barnsjukhus, säger Jyrki Keinänen, vd för Swecos finländska projektledare.

Sweco anlitas för bygg- och projektledning under hela processen fram till dess att det färdiga sjukhuset står klart. En viktig del i uppdraget handlar om att kombinera teknisk expertis med kunskap om hur den komplexa verksamheten på ett sjukhus ser ut. Genom att fånga upp alla de viktigaste behoven kan Sweco säkerställa att sjukhuset byggs på ett sätt som får verksamheten att fungera optimalt.

Sweco har lång erfarenhet av att arbeta med stora vårdprojekt runt om i Norden. Företaget arbetar för närvarande bland annat med Nya Karolinska i Solna, Kungälvs sjukhus och Centralsjukhuset i Karlstad. Swecos uppdrag påbörjas omgående och det nya sjukhuset ska vara färdigt att tas i bruk under 2017.