0 av 0 för ""

Oceanbadet Visualisering: Yellon AB, Lund+Slaatto Arkitekter AS och Bjørbekk & Lindheim Landskapsarkitekter AS

Sweco projektleder uppförandet av Helsingborgs nya badhus

Helsingborg växer och området i hamnen utvecklas med bland annat en ny sim- och badanläggning för vattensport, motion, rekreation och nöje. Sweco har fått uppdraget att projektleda det komplexa och omfattande badhusprojektet, från projektering till genomförande och slutbesiktning av bygget. Byggstarten är preliminärt planerad till andra halvan av 2025.

Det nya badhuset blir en simhall, ett familjebad och en attraktiv plats som erbjuder möjligheter för vattensport, motion, nöje och rekreation.

Just nu pågår dialoger med olika intressentgrupper för att identifiera såväl allmänhetens som stadens önskemål och behov. Vidare kommer det världsunika källsorterande avloppssystem som byggs i Oceanhamnen, ”tre rör ut”, kopplas till den nya badanläggningen. Genom att källsortera avloppsvatten i tre separata avloppsrör – en för svartvatten (toalett), en för gråvatten (bad, dusch, tvätt) och en för matavfall (via köksavfallskvarn) – uppnås ökad biogasproduktion, näringsämnen återvinns och läkemedelsrening energieffektiviseras. Badhusprojektet utreder nu hur man ska kunna återanvända det tekniska vattnet från närliggande reningsverk i badhuset.

– Ett nytt badhus i Helsingborg är efterlängtat av många och det känns mycket roligt att vi nu går in i nästa fas i projektet och detaljutvecklar det förslag som vann arkitekttävlingen i våras. Vi samverkar med aktörer som har spetskompetens på marknaden, vilket ger oss riktigt bra förutsättningar för ett bra slutresultat, säger Magnus Prochéus, fastighetsdirektör och tillförordnad ordförande i styrgruppen.

– Jag är stolt och glad över att Swecos breda kompetens kopplat till detta komplexa specialområde kan bidra i ännu ett spännande badhusprojekt, säger Tomas Holmgren, divisionschef Buildings, Sweco Sverige.

Sweco arbetar just nu med ett tiotal badhusprojekt runt om i Sverige och nyligen invigdes Harjagersbadet i Kävlinge som Sweco också varit involverade i.

För ytterligare information, kontakta:
Sofie Sidoli, presschef Sweco Sverige, sofie.sidoli@sweco.se, 010-484 50 20