0 av 0 för ""

Publicerad: 2022-03-23

Sweco publicerar års- och hållbarhetsredovisning 2021

Under 2021 utförde Swecos 18 000 experter fler än 100 000 projekt runt om i världen. Trots ytterligare ett utmanande år med pandemin kunde Sweco växa och stärka sin position som Europas ledande arkitektur- och teknikkonsultbolag. Tillsammans med kunderna fortsätter samhällsomställningen.

Omsättningen ökade till omkring 22 miljarder kronor, med en marginal på 9,5 procent. Under året genomförde Sweco åtta förvärv och välkomnade över 400 nya experter till bolaget. Efterfrågan på Swecos tjänster drevs främst av starka megatrender knutna till hållbarhet och digitalisering.

– Tillsammans med våra kunder har vi tagit många viktiga steg under året för såväl människor som miljön i den pågående hållbara samhällsomvandlingen. Jag är övertygad om att takten och insatserna kommer att öka under det närmaste året, säger Åsa Bergman, vd och koncernchef för Sweco.

Hållbarhet är en viktig och integrerad del av Swecos strategi, med ett engagemang för hållbar utveckling i vårt arbete genom att:

  • Driva hållbar samhällsomvandling genom kundprojekt
  • Förbättra hållbarhetsresultatet i kundprojekten
  • Agera hållbart i Swecos egen verksamhet

Förra året bidrog Swecos konsulter till hållbar utveckling i projekt genom att stödja kunder i enlighet med FN:s globala mål för hållbar utveckling. Hållbarhetsarbetet inom Swecos egen verksamhet har förstärkts, med fokus på människor, klimat och affärsetik.

Målet är att bli klimatneutral senast 2040 och att agera som föregångare på alla marknader där Sweco bedriver verksamhet. Under 2021 minskade utsläppen med 10 procent.

Sweco är en internationell arbetsplats med en inkluderande och stöttande företagskultur som bygger på samarbete. Medarbetarnöjdheten är även i år hög och Sweco fortsätter att rankas bland de mest jämställda bolagen i Europa.

Ladda ner års- och hållbarhetsredovisningen här.

För ytterligare information, kontakta:
Johnny Nylund, presschef Sweco Group, 073-773 5189, johnny.nylund@sweco.se

Sweco års- och hållbarhetsredovisning 2021.pdf