0 av 0 för ""

Publicerad: 2023-07-03

Sweco rådgivare för ökad resiliens i Mocambiques energisystem

Sweco har fått i uppdrag att utveckla beredskapen i Mocambiques nationella energisystem samt utveckla processer för katastrofhantering. Syftet är att skydda landets energiinfrastruktur och energiförsörjning mot allt vanligare extremväder och höjda havsnivåer. Uppdragsgivare är det nationella energibolaget Electricidade de Moçambique (EDM).

Mocambique, med lång kustlinje och låglänta områden under nuvarande havsnivå, är mycket sårbart för klimatförändringarnas effekter. Det handlar om nya temperatur- och nederbördsmönster, havsnivåhöjning, torka, översvämningar och tropiska cykloner.

Landets energisystem, med bland annat vattenkraftverk, gasturbinanläggningar, kraftöverförings- och distributionsnät samt det nationella drift- och övervakningssystemet, kan påverkas eller slås ut av exempelvis en cyklon.

Swecos uppdrag är att bedöma nuläge samt utveckla beredskap och processer för katastrofhantering, i linje med nationella strategier för landets energiförsörjning.

Ökad resiliens mot klimatförändringar är ett växande behov över hela världen och är särskilt nödvändig inom energisektorn och andra samhällsviktiga funktioner. Beredskapen behöver höjas och konsekvenserna hanteras när katastrofen är ett faktum. Den här typen av projekt är precis vad vi gör på Sweco, säger Conny Udd, divisionschef Energy & Industry på Sweco Sverige.

Sweco har arbetat med projekt i Mocambique i mer än 30 år och har god kännedom om landets energisystem. I det här uppdraget samarbetar Swecos experter inom energi, miljö och infrastruktur med lokala och internationella samarbetspartners.

Mocambiques och EDM:s energiinfrastruktur påverkas årligen av extremväder såsom tropiska cykloner. Det är ett strategiskt val att anlita Sweco som rådgivande partner i arbetet med att säkra ökad resiliens i vårt nationella energisystem, säger Marcelino Gildo Alberto, styrelseordförande på EDM.

Projektet pågår i tolv månader. Ordervärdet är cirka fem miljoner kronor. Swecos uppdrag ingår i ett avtal mellan Sverige och Mocambique som finansieras av Swedfund*.

Klimatförändringarna bidrar till en allt mer utmanande miljö för energisystemen i många länder. Samarbetet mellan EDM, Sweco och Swedfund syftar till att öka energisäkerheten i Mocambique, säger Karin Kronhöffer, Chief Strategy & Communications på Swedfund.

För mer information, vänligen kontakta:

Sofie Sidoli, presschef Sweco Sverige, 010-484 50 20, sofie.sidoli@sweco.se

*Swedfund är svenska statens utvecklingsfinansiär med uppdrag att bidra till minskad fattigdom genom att finansiera hållbara projekt inom infrastruktur och energi i världens fattigaste länder.