0 av 0 för ""

Sweco är rådgivare när linbana planeras i Göteborg. Visualisering: Sweco

Sweco rådgivare när linbana planeras i Göteborg

Sweco har uppdrag som rådgivare när en linbana planeras i Göteborg, som den första i sitt slag i Sverige och Norden. Linbanan planeras över älven för att binda samman staden och erbjuder resenärer hög turtäthet till en låg energiförbrukning och låga driftskostnader.

Swecos arkitekter, samhällsplanerare och anläggningskonsulter är involverade i projektet på uppdrag av Västtrafik och Trafikkontoret i Göteborg. Sweco tillhandahåller rådgivning i den fysiska planeringen av linbanestationerna, där en av de stora utmaningarna är placering i befintlig stadsmiljö. Projektet innebär att Göteborg blir först i Norden med att integrera en linbana som en del av den ordinarie kollektivtrafiken.

– Det här är ett otroligt spännande projekt där vi får nytta av vår breda kompetens och långa erfarenhet av olika typer av resandemiljöer. Det krävs bland annat en förståelse för vad linbanan och dess resenärer kan behöva i form av utrymme och bekvämligheter. De fyra stationerna är beroende av varandra i placering på grund av att linan ska gå i en rak linje mellan respektive station. Det innebär att vi har behövt studera detaljfrågor och övergripande frågor samtidigt, säger Mats Hermansson, vd för samhällsanalys och trafikplanering på Sweco.

Sedan 2016 har Sweco deltagit i projektplaneringen med expertis kring stationsstudier och konstruktionslösningar för att värdera olika placeringar av stationerna. Sweco stödjer projektet i olika arbetsgrupper där representanter från till exempel Stadsbyggnadskontoret, Trafikkontoret, Fastighetskontoret och Västtrafik medverkar.

Fakta om linbanan

Linbanan planeras mellan Järntorget – Lindholmen – Västra Ramberget – Wieselgrensplatsen i Göteborg och binder samman olika områden som tidigare inte har haft direktförbindelser via kollektivtrafiken. Projektet formades ursprungligen som en del i firandet av stadens 400-års jubileum och nu planeras linbanan bli en del i kollektivtrafikens utbud. I Göteborg är passager över älven koncentrerade till ett fåtal fasta förbindelser och till färjetrafik. Linbanan skulle erbjuda resenärerna ännu ett sätt att korsa älven Lundbyleden och andra barriärer i staden och skapa en ny tvärlänk i kollektivtrafiksystemet. Linbanan planeras att vara i trafik år 2021.

För ytterligare information, kontakta:
Mats Hermansson, vd för samhällsanalys och trafikplanering på Sweco, mats.hermansson@sweco.se, 08-695 65 65
Margareta Lindeberg, uppdragsledare Sweco Society, margareta.lindeberg@sweco.se, 031-62 90 97
Hanna Haeggström, pressansvarig Sweco Sverige, hanna.haeggstrom@sweco.se, 010-484 54 04