0 av 0 för ""

Bild: Gettyimages

Sweco rådgivare när storskalig anläggning för fossilfritt stål ska byggas

Sweco är rådgivare när H2 Green Steel (H2GS AB) utvecklar storskalig fossilfri ståltillverkning i Norrbotten. Anläggningen, med fullt integrerad stålproduktion baserad på en fossilfri tillverkningsprocess, är ett viktigt steg i omställningen mot en fossilfri stålproduktion.

Stålindustrin är idag en av de största källorna till utsläpp av koldioxid. Förmågan att ställa om till fossilfri produktion spelar därför en central roll för att EU ska lyckas nå klimatmålen till 2030. Samtidigt kommer efterfrågan på fossilfritt stål att öka kraftigt från en rad sektorer som exempelvis fordonsindustrin och energisektorn, som en följd av klimatomställningen. När storskalig, fullt integrerad fossilfri ståltillverkning utvecklas i Norrbotten är det därmed ett viktigt steg i omställningen till fossilfri stålproduktion i Europa och för att accelerera klimatomställningen.

Företaget bakom etableringen, H2 Green Steel, har anlitat Sweco för att medverka vid framtagning av miljötillståndsansökan, elkraftsförsörjning, logistik och processintegrering.

– Vi är stolta över att vi fått förtroendet att vara rådgivare i detta banbrytande projekt. Det är mycket inspirerande att jobba med teamet bakom H2 Green Steel, som kännetecknas av stark drivkraft och affärsmannaskap, säger Fredrik Axby, regionchef Swecos energi- och industrikonsulter.

Verksamheten kommer att ha sin bas i Boden-Luleå, med god tillgång till såväl högkvalitativ järnmalm som energi från förnybara energikällor. Storskalig stålproduktion kommer att inledas 2024 och H2 Green Steel planerar att nå en produktionskapacitet om 5 miljoner ton fossilfritt stål till 2030.

– I detta unika projekt utnyttjar vi hela Swecos breda kompetens och får ständigt utmana gamla sanningar för att skapa de bästa lösningarna. Projektet kommer att bidra stort till minskade koldioxidutsläpp, säger Fredrik Axby.

Initialt ordervärde för Sweco uppgår till 14 miljoner kronor.

För ytterligare information, kontakta:

Fredrik Axby, regionchef Energi och Industri, Sweco Sverige, 070-529 57 75, fredrik.axby@sweco.se

Sofie Sidoli, pressansvarig Sweco Sverige, 010-484 50 20, sofie.sidoli@sweco.se