0 av 0 för ""

<!– wp:acf/content-blocks {
"id": "block_600aed39bf2c5",
"name": "acf\/content-blocks",
"data": {
"background_color": "block–lightgray",
"_background_color": "field_600038d54a83a",
"content_blocks_0_content": "

Sweco ritar Umeås första passivhusförskola

Sweco vann arkitekttävlingen om den nya passivhusförskolan Hedlunda i Umeå. Det blir den första offentliga byggnaden i Norrland som kommer att klassas som passivhus med låg energiförbrukning.

Sweco har stor kunskap om passivhus och är ett av få arkitektkontor i Sverige med flera passivhuscertifierade arkitekter. Att utforma miljöer med såväl barn- som hållbarhetsperspektiv är en angelägen uppgift för det socialt hållbara samhället nu och i framtiden.

– För att lösa uppgiften bildade vi ett team med specialistkompetenser inom pedagogik och arkitektur, berättar Jens Christian Hoff, ansvarig arkitekt för projektet på Sweco i Umeå. I teamet ingår arkitekt Jonas Kjellander som bland annat har fått pris för sina förskolor och Thomas Greindl som är certifierad passivhusarkitekt och expert i hållbart byggande.

Passivhusen är i högsta grad energieffektiva, men energianvändning för värme, varmvatten och fastighetsel är bara en del av konceptet för hållbara byggnader. Val av ekologisk och förnybart byggmaterial har lika stor betydelse om man vill minska hela miljöpåverkan i byggnadens livscykel.

– Arkitektur innebär ett helhetstänk och tillsammans har vi ritat en förskola som inte bara är en pedagogisk byggnad, utan där även själva arkitekturen är pedagogisk, säger Jens Christian Hoff. Arkitektur, pedagogik och hållbarhet går här ihop till en enda enhet och det finns en tanke från början till slut där hållbarhet genomsyrar hela projektet och dess livscykel, från vaggan till graven.

I förslaget till Hedlunda förskola har byggnaden en enkel form, en kvadratisk låda med valmat tak. Den är lätt att identifiera så att också de yngsta barnen kan känna igen sig på långt håll. Förskolan kommer att ha två våningar, vilket ger stora fördelar ur gestaltningssynpunkt. Vanligt är att förskolor inryms i låga paviljongbyggnader som lätt drunknar i sin omgivning, men i Swecos förslag får byggnaden tillräcklig höjd för att med stolthet ge sig tillkänna i stadslandskapet och signalera sin betydelse.

Förutom en ny förskola blir det också nytt kök och matsal samt lokaler för utvecklingscentrumet Idean.

För mer information:
Jens Christian Hoff
Arkitekt Sweco
Tel 090-71 52 07
jens.hoff@sweco.se

Elina Smidlund
Press Sweco
Tel 072-200 53 62
elina.smidlund@sweco.se

 

 

”,
”_content_blocks_0_content”: ”field_5f8060acc98da”,
”content_blocks_0_buttons_alignment”: ”buttons-wrapper–left”,
”_content_blocks_0_buttons_alignment”: ”field_5f8061b1d6330”,
”content_blocks_0_buttons”: ””,
”_content_blocks_0_buttons”: ”field_5f8061b3d6331”,
”content_blocks”: [
”one-column”
],
”_content_blocks”: ”field_5f806033c98d7”
},
”mode”: ”auto”
} /–>