0 av 0 för ""

Sweco säkerställer flödet av smittskyddsdata under Corona-pandemin

Sweco har fått ett utökat uppdrag av ECDC – Europeiska smittskyddsmyndigheten i Solna, Stockholm. Uppdraget är att säkerställa medlemsländers inrapportering av data för sjukdomar och smittspridning, bland annat Covid-19. Geografisk data – information kopplad till en geografisk plats som ort, län eller land – är avgörande för att kunna se, följa och analysera smittspridning av olika sjukdomar.

Swecos dataexperter har sedan 2019 haft uppdraget att visualisera, strukturera och automatisera överföringen av inrapporterade sjukdomsdata i EU-myndigheten ECDC nya system. När Covid-19 bröt ut ställdes myndigheten inför utmaningen att fortsätta den redan påbörjade övergången till ett nytt system, samtidigt som kraven på tillgänglighet av inrapporterade data ökade. Sweco fick i samband med det uppdraget utökat, med fokus på att säkerställa fungerande dataflöden.

– Vi jobbar nu dubbelt upp för ECDC med automatisering av alla dataflöden för all smitta, inklusive Covid-19, berättar Jonas Bengtsson, dataanalytiker och expert på geografiska informationssystem på Sweco.

Delar av dessa dataflöden presenteras på myndighetens ECDC:s webbplats där utvecklingen för Covid-19 kan följas både som visualisering på en karta och som siffertabeller. Denna sjukdomsdata används också av ett flertal dataanalytiker i olika organisationer, bland andra WHO.

Jonas Bengtsson och hans kollegor arbetar nu med specialister från andra delar av Europa för att dataflödena och den pågående migrationen mellan systemen ska fungera så smidigt som möjligt under den pågående pandemin.

– Tillsammans skapar och dokumenterar vi en tydlig och konsekvent struktur för alla flöden av sjukdomsdata. Det är ett stort arbete som inte syns utifrån, men som är avgörande för att dessa dataflöden ska fortsätta vara tillgängliga för dataanalytiker från olika organisationer och för ECDC själva, säger Jonas Bengtsson.

I Sverige har Sweco cirka 250 experter på tillämpningar av geografisk IT. Med olika tekniker och metoder hjälper dessa uppdragsgivare att tillgängliggöra, analysera och visualisera all slags geografiska data, det vill säga data knuten till en geografisk koordinat eller adress. Behoven finns inom nästan alla samhällssektorer eftersom geografiska data är en central pusselbit i samhällets digitalisering.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jonas Bengtsson, Konsult IT för samhällsutveckling, tfn. 072-236 98 69, eller jonasbengtsson@sweo.se.

Christoph Kircher, gruppchef IT för samhällsutveckling – Geodatamanagement, tfn. 072-527 15 76, eller christoph.kircher@sweco.se.

Bessie Wedholm, tf pressansvarig Sweco Sverige, tfn. 010-484 50 20 (endast press), eller bessie.wedholm@sweco.se.