0 av 0 för ""

Sweco säkrar södra Stockholms fjärrvärmeförsörjning

Nu ska Hammarbyverket, idag världens största värmepumpsanläggning som utvinner fjärrvärme- och kyla ur renat avloppsvatten, moderniseras genom bland annat ett nytt styrsystem. Sweco har fått uppdraget som en totalentreprenad.

Målsättningen med moderniseringen är att säkra den framtida tillgängligheten i Hammarbyverket som är en central del av fjärrvärmenätet i Stockholm. Anläggningen förser stockholmarna, Fortum Värmes kunder, med energieffektiv och miljövänlig värme.

– Vi är väldigt glada över att ha fått förtroendet från Fortum att ta ett helhetsansvar i moderniseringen av värmeverket. Sweco har en bred kompetens inom automation och resultatet av upprustningen kommer att bli en mer energieffektiv anläggning, säger Thomas Fogelström, vd för Swecos industrikonsulter.

Projektet och Swecos leverans innefattar installation av ett nytt styrsystem, förläggning av nytt kablage inklusive säkerhetssystem, samt utbyte av givare, transmittrar etc. I Swecos uppdrag ingår även projektledning, el- och instrumentkonstruktion, programmering och driftsättning. Uppdraget beräknas vara färdigställt och driftsatt februari år 2017.

Hammarbyverket har en total installerad effekt på 500 MW och värmer motsvarande cirka 25 000 villor per år.

För ytterligare information, kontakta:

Thomas Fogelström, vd Sweco Industry, 031-63 28 62, Thomas.fogelstrom@sweco.se

Pär Johansson, regionchef Sweco Industry, 031-63 28 85, par.b.johansson@sweco.se

Stefan Ottosson, gruppchef Sweco Industry, 031-61 78 81, Stefan.ottosson@sweco.se