0 av 0 för ""

Återvinningssymbol i grönt

Publicerad: 2022-05-03

Sweco samarbetspartner när LKAB planerar cirkulär industripark utanför Luleå

Sweco har fått i uppdrag att bland annat ta fram tillståndsansökan för LKAB:s cirkulära industripark med tilltänkt placering på Svartön utanför Luleå som offentliggjordes idag. Sweco har också varit en viktig part i arbetet med industriparkens layout och design samt utformning av processer och kalkylering.

Genom innovativa, cirkulära och fossilfria processer planerar LKAB att utvinna sekundära produkter från järnmalmsbrytningen.

Sweco och LKAB arbetar just nu med industriparkens tillståndsansökan inklusive samordning och framtagande av det samrådsunderlag som LKAB offentliggjorde idag. Men Sweco har varit involverat i projektet sedan 2020 och har bland annat varit en viktig part i arbetet med industriparkens layout och design samt utformning av processer och kalkylering.

– I ett stort och komplext projekt som detta är Swecos kompetensbredd mycket värdefull. Särskilt i detta skede med tillståndsansökan, att de kan ta ett helhetsgrepp med alla de expertkunskaper som krävs, säger Ulrika Håkansson, projektchef affärsområde specialprodukter, LKAB.

– Vi är jättestolta över att bidra med vår expertis inom miljö, energi och industri för LKAB:s innovationsprojekt inom cirkulär och fossilfri industri. Satsningen är en viktig del i den gröna omställningen, säger Martina Söderström, divisionschef Environment & Planning på Sweco.

Anläggningen ska ta vara på och framställa produkter från anrikningssanden, som är en restprodukt från LKAB:s järnmalmsproduktion i Kiruna och Gällivare/Malmberget. Anrikningssanden innehåller värdefulla mineraler som behövs vid produktion av mineralgödsel, sällsynta jordartsmetaller, gips och fluor.

Tillståndsansökan planeras att lämnas in i slutet av 2022.

Det sammanlagda ordervärdet är hittills 13 miljoner kronor.