0 av 0 för ""

Sweco skapar ny analysmodell för energieffektivisering

Sweco har fått i uppdrag av Mälarenergi Elnät att skapa en ny analysmodell som ger nya möjligheter att skapa tariffer för energieffektivisering och optimering av elnäten. Genom att läsa av kundernas timvärden, istället för månadvärden som är vanligast idag, skapas till exempel möjligheter att ge incitament till kunder att skapa ett jämnare energiuttag över dygnet.

– Vår analys ger en ökad kunskap om energianvändningen och skapar förutsättningar för dialog för att ge en rättvis kostnadsfördelning mellan kunderna. Målsättningen är att kunna skapa tariffer som hjälper kunderna att energieffektivisera och i ett nästa steg optimera driften av elnätet, säger Magnus Lindén, projektledare Sweco.

Att jobba med timvärden ställer helt nya krav på IT-verktyg. Swecos energikonsulter har använt sig av Big Data-analytics för att kunna hantera den stora mängden data den här typen av analyser kräver.

– Att nu ha ett verktyg som ger oss möjlighet att jobba med att analysera nya tarifflösningar, till exempel effekttariffer, ger oss bra förutsättningar att förbereda oss för de effektförändringar vi kan se kommer när det gäller exempelvis större andel småskalig produktion som solcellsanvändande och elbilsladdning, säger Jonas Persson, avdelningschef för Marknad & Mättjänster på Mälarenergi Elnät AB 

För ytterligare information kontakta:
Magnus Lindén, projektledare Sweco, 08-695 14 43, magnus.linden@sweco.se
Jonas Persson, avdelningschef på Mälarenergi Elnät AB, 021-39 53 40, jonas.persson@malarenergi.se
Kristoffer Eriksson, PR-ansvarig Sweco Sverige, 010-484 54 07, kristoffer.eriksson@sweco.se