0 av 0 för ""

Sweco stärker affärsområdet miljöcertifiering

För att samla all kompetens inom miljöcertifiering och för att kunna effektivisera och skapa samsyn för kunderna, har Sweco utsett energi- och miljökonsult Maria Qvillberg som samordnare. Genom detta stärker företaget sitt engagemang inom det växande affärsområdet miljöcertifiering.

Miljöcertifiering av byggnader och stadsdelar berör flera delar av Swecos verksamhet i olika skeden av uppdragen. Genom att samordna företagets kompetenser kan man identifiera hur arbetet ska bli effektivare och hur man ska bli ett självklart val för kunderna vid miljöcertifieringsuppdrag. 

Maria Qvillberg har varit anställd som energi- och miljökonsult på Sweco i tre år och har bland annat arbetat med miljöcertifiering vid Nya Karolinska Solna.

– Certifieringarna hjälper oss att gå hela vägen mot målen. Ett projekt kan ha ambitiösa hållbarhetsmål utan att sträva efter en certifiering, men det är ibland lite för enkelt att prioritera bort punkter i en ”vanlig miljöplan” när budgeten tryter. Att bryta ett åtagande till en certifiering som man har kommunicerat ut både internt och externt gör man inte lika lätt, säger Maria Qvillberg.

Sweco arbetar med alla de vanligaste systemen på den svenska marknaden idag som Green Building, Miljöbyggnad, LEED och BREEAM i projekt för både nya och befintliga byggnader och medverkar i utveckling av hållbarhetscertifiering av stadsdelar.

Swecohuset, det nyrenoverade och ombyggda huvudkontoret för Sweco i Stockholm, har uppnått den preliminära certifieringen av Miljöbyggnad och blivit uppmärksammad med pris för årets Miljöbyggnadsprojekt för befintliga byggnader. Nya Karolinska Solna (NKS) är ett annat pågående projekt där Sweco medverkar i arbete med såväl LEED- som Miljöbyggnadscertifiering av flera byggnader.

– Det är inspirerande att kunna medverka till hållbara lösningar i uppdrag. Och vi kan även vara stolta över att Sweco deltar i arbetet med att utveckla systemen inom samarbetet med Sweden Green Building Council (SGBC), säger Maria. Framöver kommer vi även att delta i arbetet med att utreda och testa hur hållbarhetscertifiering av stadsdelar ska utvecklas i Sverige, fortsätter hon.

Miljöcertifiering av byggnader är ett verktyg för att kunna arbeta effektivt mot en mer hållbar byggd miljö. Systemen som granskas av en tredje part ger såväl tydliga mål, som mätbarhet och kvalitetsstämpel.

För mer information, kontakta:

Maria Qvillberg, energi – och miljökonsult, Sweco. maria.qvillberg@sweco.se tfn 08-08-695 14 98
Elina Smidlund, presskontakt, Sweo, elina.smidlund@sweco.se, tfn 072-200 53 62