0 av 0 för ""

Sweco stärker elförsörjningen i Mellansverige

Sweco anlitas av Svenska Kraftnät för projektering av tre nya kraftledningar som ska förstärka överföringen av el från Forsmarks kärnkraftverk. Värdet på uppdragen uppgår till 47 miljoner SEK.

– Det här är en satsning med betydelse för hela samhället. Väl utbyggda elnät är avgörande för att den el som produceras ska kunna överföras på ett tillförlitligt och effektivt sätt. Uppdragen är en bekräftelse på Swecos heltäckande kompetens inom energiförsörjning, säger Erik Severin som är vd för Swecos energikonsulter.

Swecos uppdrag innebär detaljplanering, markundersökningar, stål- och betongkonstruktioner samt visualisering. Slutresultatet av projektet blir tre 400 kV luftledningar på sammanlagt 19 mil. Ledningarna möjliggör Forsmarks effekthöjning och ansluter till stamnätet på olika platser i Mellansverige. Projekteringsarbetet inleds omgående och pågår till slutet av 2015. Sweco finns även med som stöd i projektet till dess att de färdiga ledningarna står klara 2018-2019.