0 av 0 för ""

Sweco stärker elförsörjningen i Småland

Sweco anlitas av Svenska Kraftnät för att projektera en ny kraftledning som ska förstärka överföringen av el från Oskarshamns kärnkraftverk. Värdet på uppdraget uppgår till 14 miljoner SEK.

– Förstärkningen av stamnätet är viktig för driftsäkerheten i det svenska elsystemet men också betydelsefull för de planer som finns på ny elförbindelse till Gotland. Vi är stolta över att Svenska Kraftnät väljer Sweco för heltäckande kompetens inom energiförsörjning, säger Erik Severin, vd för Swecos energikonsulter.

Swecos uppdrag innebär detaljplanering, markundersökningar, stål- och betongkonstruktioner samt visualisering. Slutresultatet av projektet blir en 15 mil lång ny luftledning på 400 kV. Ledningen ansluter till stamnätet och möjliggör Oskarshamns kärnkraftverks effekthöjning. Projekteringsarbetet pågår till våren 2016. Sweco finns även med som stöd i projektet till dess att de färdiga ledningarna står klara i slutet av 2018.