0 av 0 för ""

Sweco Sverige går med i 1.5°C Business Playbook

Sweco Sverige går med i 1.5°C Business Playbook

Svenska Sweco går med som partner i 1.5°C Business Playbook, en plattform för alla företag vars klimatarbete är i linje med Parisavtalets 1,5-gradersmål om att halvera utsläppen redan detta årtionde. Sweco Sverige ska vara klimatpositivt år 2030.

-Att vara ledande i klimatarbetet är affärskritiskt för oss på Sweco. Det är ett viktigt skäl till att vi bestämt oss för att bli klimatpositiva till 2030, ett mål som vi vill nå tillsammans med andra ledande aktörer på klimatområdet. 1.5°C Business Playbook har snabbt blivit en viktig plattform för att utveckla best practise, nå nya insikter för att komma längre och snabbare tillsammans, säger Mattias Goldmann, hållbarhetschef för Sweco Sverige.

Sweco medverkar i 1.5°C Business Playbook bland annat för att få metoder för hur man bäst arbetar med leverantörer, samt hur klimatpåverkan i uppdrag beräknas och minimeras.

– Vår största chans att göra skillnad för minskad klimatpåverkan och bättre hållbarhet är i de tiotusentals projekt vi genomför varje år, men det är inte vi som äger dem och därför är det inte uppenbart hur klimatnyttan beräknas eller allokeras. Vi vill också förtydliga och förstärka omvärldens förväntan på oss att verkligen göra positiv skillnad för klimatet där vi är med, säger Mattias.

Enligt Hagainitiativets granskning ”Ambitionsindex – stora bolag på börsen” har endast 20 av 100 av stora bolag på börsen mål om att minst halvera klimatpåverkan inom ett årtionde. Sweco är ett av dem. Sweco Sverige har sedan tidigare beslutat att egna personbilar ska vara fossilfria år 2023 enligt Fossilfritt Sveriges definition, att kontorsdriften ska vara fossilfri 2030 och att flyg inte ska nyttjas för studie- och konferensresor.

– Jag är glad och stolt att Sweco har så ambitiösa, tydliga och kundfokuserade klimatmål, och att vi genom vårt partnerskap med Playbook funnit en samling av aktörer som vill ta ledarskap i omställningen för att påskynda och systematisera arbetet. På så vis är vi stärkta inför framtiden, avslutar Mattias.

Om The 1.5°C Business Playbook
The 1.5°C Business Playbook lanserades under World Economic forum i Davos 2020 som världens första ramverk för att halvera utsläppen redan detta årtionde och nå Parisavtalets 1,5-gradersmål. The 1.5°C Business Playbook är en strategi som kan hjälpa företag att införa mål som leder till att företaget håller sig under 1,5 grader.

Bland andra partners märks Alfa Laval, Ericsson, Ikea, Max, Ragn-Sells, Scania, Skanska och Vinnova. Läs mer på www.exponentialbusiness.org

För ytterligare information, kontakta:
Mattias Goldmann, Hållbarhetschef Sweco, tfn. 070-309 00 45, eller mattias.goldmann@sweco.se

Mats Risberg, Partnership Manager, Business Playbook, tfn. 072-221 11 07, eller mats.risberg@exponentialroadmap.org .