0 av 0 för ""

Sweco Sverige klimatpositivt 2030

​Sweco Sverige klimatpositivt 2030

Sweco driver sedan länge ett aktivt hållbarhetsarbete, både i den egna verksamheten och i de 70,000 kundprojekten. Sweco Sverige tydliggör nu sitt åtagande inom klimatpåverkan med ett mål om att företagets verksamhet ska vara klimatpositivt senast 2030.

På koncernnivå ska Sweco vara klimatpositivt senast år 2040, med en halvering till år 2030. Därtill ska varje geografiskt affärsområde på sin egen hemmamarknad vara en föregångare på klimatområdet. Sweco Sverige har nu satt ett mål om att vara klimatpositivt redan 2030, vilket betyder att företaget ska ha en klimatpåverkan under noll.

I klimatmålet för 2030 ingår alla tre ’scope’ enligt Greenhouse Gas (GHG) – protokollet.

– Vi välkomnar skärpta klimatkrav från både offentliga och privata aktörer. Vi ser omfattande affärsmöjligheter i den omställning som måste skjuta fart för att klara klimatmålen och ser det som affärskritiskt att vara ledande i arbetet. Därför slår vi nu fast att vi ska vara klimatpositiva senast år 2030, säger Ann-Louise Lökholm-Klasson, vd Sweco Sverige.

Sweco ska därtill systematiskt vara ett klimatmässigt föredöme i kundprojekten, det är här företaget kan göra störst skillnad. Swecos järnvägsverksamhet har till exempel beslutat att leverera fem procentenheter större utsläppsreduktion än kunden begär i alla större uppdrag.

– Jag är glad och stolt att Sweco Sverige har tagit ett så ambitiöst, tydligt och kundfokuserat klimatmål. Även i dessa utmanande tider ställer allt fler aktörer tuffa klimatkrav som vi förstås vill uppfylla och överträffa. Med det mål vi nu har satt är vi stärkta inför framtiden, säger Mattias Goldmann, Swecos hållbarhetschef.

Sweco Sverige har sedan tidigare beslutat att egna transporter ska vara fossilfria år 2023 enligt Fossilfritt Sveriges definition, att kontorsdriften ska vara fossilfri 2030 och att flyg inte ska nyttjas för studie- och konferensresor.

Enligt Hagainitiativets granskning ”Ambitionsindex – stora bolag på börsen” har endast 20 av 100 av stora bolag på börsen sådana mål.

– Just nu definieras klimatmålen för vart och ett av länderna vi ser som hemmamarknader, med stora synergieffekter och en stark signal till omvärlden att var man än vänder sig till Sweco, så ingår högt ställda klimatmål och en stark ambition att hjälpa omvärlden att nå sina mål, avslutar Mattias Goldmann.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ann-Louise Lökholm Klasson, vd Sweco Sverige, tel. 076-254 18 89, ann-louise.lokholm-klasson@sweco.se.

Mattias Goldmann, hållbarhetschef Sweco, tel. 070-309 00 45, mattias.goldmann@sweco.se.