0 av 0 för ""

Ann-Louise Lökholm Klasson, vd Sweco Sverige. Foto: Anna Thorbjörnsson

Publicerad: 2023-05-12

Sweco Sverige levererar ett starkt resultat med högre marginal och god tillväxt

I dag presenterade Swecokoncernen sin kvartalsrapport för januari-mars 2023. Den organiska tillväxten uppgick i Sweco Sverige till 9 procent och EBITA ökade med 11 procent justerat för kalendereffekter, båda främst drivna av högre genomsnittliga arvoden och fler anställda. Marknaden var relativt god, trots en fortsatt svaghet i segmenten för bostäder och kommersiella fastigheter.

Nettoomsättningen ökade med 11 procent till 2 178 MSEK (1 968). Den organiska tillväxten uppgick till 9 procent, justerat för kalendereffekter, och drevs främst av fler anställda och högre genomsnittliga arvoden. Kalendereffekten om åtta fler arbetstimmar hade en positiv påverkan om cirka 26 MSEK på nettoomsättning och EBITA, jämfört med samma period föregående år.

EBITA ökade med cirka 11 procent, motsvarande 29 MSEK, justerat för kalendereffekter. EBITA-marginalen ökade till 14,2 procent (12,9). EBITA-ökningen berodde främst på högre genomsnittliga arvoden, fler anställda och lägre sjukfrånvaro, medan högre personalkostnader och en lägre debiteringsgrad hade en negativ effekt.

 Sweco Sverige levererar under årets första kvartal ett starkt resultat och högre marginal jämfört med förra året. Den svenska marknaden fortsatte att vara relativt god under kvartalet, men med stora variationer mellan de olika segmenten, säger Ann-Louise Lökholm Klasson, vd Sweco Sverige.

Efterfrågan på infrastrukturtjänster i Sverige var under kvartalet god, understödd av stora offentliga och industriella investeringar. Marknaderna för energiinvesteringar samt för vatten- och miljötjänster var också goda. Trenden i det bredare industrisegmentet var något osäker med undantag för norra Sverige, som till följd av den gröna omställningen fortsätter att vara en stark marknad. På fastighetsmarknaden var bostäder och kommersiella fastigheter fortsatt försvagade. Efterfrågan inom segmentet för offentliga byggnader var god.

 Vi kan konstatera att Sweco Sverige har en god orderingång och nöjda kunder vilket är glädjande. Tack vare goda relationer och den fortsatta efterfrågan på våra tjänster kan vi göra ännu mer skillnad för framtidens hållbara samhällen, säger Ann-Louise Lökholm Klasson, vd Sweco Sverige.

Sweco har under det första kvartalet fått i uppdrag av bioteknikbolaget Ecohelix att utforma en toppmodern anläggning för produktion av förnybara träbaserade polymerprodukter. Anläggningen kommer att byggas helt i trä, vilket fortfarande är ett ovanligt materialval för industribyggnader. Kraftringen har gett Sweco i uppdrag att utföra förprojektering och upphandling av ett nytt kraftvärmeverk i Örtofta i södra Sverige. Det nya kraftvärmeverket ska ersätta äldre produktionsenheter för att säkra tillgången till fjärrvärme och avlasta elsystemet i regionen. Det utformas för att ha ett så litet klimatavtryck som möjligt och kommer att förberedas för koldioxidavskiljning, så kallat CCS.

Efter kvartalets slut meddelade Sweco förvärvet av Metria AB:s verksamhet inom mätteknik i Sverige. Verksamheten har 110 anställda med en årlig nettoomsättning på 130 MSEK. Förvärvet slutfördes den 2 maj 2023.