0 av 0 för ""

Conny Udd, divisionschef Energi & industri. Foto: Anna W Thorbjörnsson

Sweco Sverige stärker erbjudandet inom energi och industri

I takt med omställningen mot ett mer hållbart samhälle blir energi- och industrifrågor allt mer avgörande för varandra. För att tydliggöra och stärka Swecos erbjudande mot energi- och industrimarknaden slår Sweco Sverige därför nu samman sina verksamheter för industri respektive energi. Med sina drygt 850 konsulter ska den nya divisionen öka tillväxten, bidra till den hållbara omställningen i branschen och fånga synergierna mellan områdena.

– Sweco har kompetens och erfarenhet för att bidra med lösningar för både det ökade energibehovet och industrins omställning. Redan idag arbetar verksamheterna nära varandra inom olika kundsegment, och med denna sammanslagning kommer vi fullt ut kunna dra nytta av vår bredd och expertis inom båda områdena vilket gagnar våra kunder, säger Conny Udd som blir divisionschef för den nya divisionen.

Det finns en stor potential i utvecklingen av energi- och industrimarknaden, där Sweco har som mål att ta ytterligare marknadsandelar och öka omsättningen. Det handlar dels om att växa inom traditionella verksamhetsgrenar som exempelvis gruvindustri, papper och massa, transmission och distribution samt energiproduktion, dels om att etablera Sweco inom nya typer av marknader.

– Vi vill tydliggöra och erbjuda hela Swecos tjänsteutbud för hållbar omställning till alla våra kunder. Med denna förändring blir vi en starkare partner och tar Sweco mot vår målbild att vara nummer ett på marknaden, säger Ann-Louise Lökholm Klasson, vd Sweco Sverige.

Conny Udd, som idag ansvarar för energidivisionen, blir divisionschef för den nya divisionen Energi & industri, med omkring 850 konsulter över hela Sverige. Integrationen av verksamheterna påbörjas direkt under första kvartalet 2021.


För ytterligare information, kontakta:
Conny Udd, divisionschef Energi & industri, Sweco Sverige, 070-698 23 98, conny.udd@sweco.se
Sofie Sidoli, pressansvarig Sweco Sverige, 010-484 50 20, sofie.sidoli@sweco.se