0 av 0 för ""

Sweco ska ta fram vision för framtidens cykel- och mopedsystem.

Sweco tar fram vision för framtidens cykel- och mopedsystem

Hur kan framtidens cykel- och mopedsystem se ut? På uppdrag av Sveriges kommuner och landsting ska Sweco ta fram en vision för hur framtidens cykel- och mopedsystem kan se ut för att möta nya behov när fler använder cyklar, mopeder och hybrider däremellan. Syftet med uppdraget är att skapa förutsättningar för att få fler att cykla.

Swecos uppdrag är att ta fram innovativa förslag på hur cykel- och mopedsystemet bör ser ut så att det svarar upp mot framtidens höga behov av användbarhet och säkerhet för samtliga trafikanter. Framtidsscenarierna sträcker sig till år 2030 men med ett tydligt framåtblickande även efter detta årtal.

– Vi har höga ambitioner i de globala målen och vi ser stora förändringar i fordonsflottan för att ställa om till ett mer hållbart transportsystem. Exempelvis har användningen av såväl elcyklar som lastcyklar ökat de senaste åren. Cykeln är en viktig nyckel i att skapa ett långsiktigt hållbart transportsystem och det är viktigt att redan nu lägga grunden för ett system som håller även i framtiden, säger Mats Hermansson, vd för samhällsanalys och mobilitet på Sweco.

Arbetet kommer att redovisas i början av 2019. En workshop i ämnet kommer att hållas på SKL:s konferens Trafik- och gatudagarna som i år hålls i Stockholm 1-2 oktober.

För mer information, vänligen kontakta:
Mats Hermansson, vd för samhällsanalys och mobilitet Sweco, 08-6956565, mats.hermansson@sweco.se
David Edman, trafikplanerare och uppdragsledare 040-167020 david.edman@sweco.se
Hanna Haeggström, pressansvarig Sweco Sverige, 070-234 03 66, hanna.haeggstrom@sweco.se