0 av 0 för ""

Sweco tilldelas storskaligt litiumbatteriprojekt i Finland

Sweco har valts som leverantör av EPCM-tjänster för Kelibers litiumprojekt i Mellersta Österbotten i Finland, och ska ansvara för konstruktion, upphandling och byggledning.

”Att få samarbeta med Keliber i detta storskaliga batteriindustriprojekt är ett mycket viktigt uppdrag för oss på Sweco.  Vi har redan samarbetat i flera år och Sweco har stöttat Keliber med att ligga i framkant när det gäller utveckling av batterikemikalier. Projektet stödjer omställningen mot mer hållbara transporter och representerar nordisk expertis när den är som bäst”, säger Erik Skogström, divisionschef för Sweco Industry i Finland.

Kelibers planerade verksamhet omfattar litiumgruvor och ett anrikningsverk i Kaustby, Karleby och Kronoby, samt en litiumhydroxidanläggning i Karleby. Sweco ansvarar för konstruktion, upphandling och byggledning. Fler än 100 experter på Sweco kommer att delta i projektet. Produktionen av litiumhydroxid beräknas starta 2024.

”Vi valde en erfaren EPCM-partner med dokumenterad erfarenhet av att genomföra liknande stora projekt på ett ansvarsfullt och säkert sätt. Vårt mål är att bidra till det globala arbetet med att begränsa klimatförändringarna genom att vara en ansvarsfull producent av batterikemikalier”, säger Kelibers vd Hannu Hautala.

Det är ett av de viktigaste pågående europeiska projekten inom batterikemi och ingår i Finlands nationella batteristrategi. Förutom Kelibers projekt har Sweco de senaste åren också fått i uppdrag av Terrafame och Northvolt att utveckla hållbar batteriproduktion.