0 av 0 för ""

Swecos hållbarhetsråd. Från vänster: Elise Grosse, Kristofer Sjöholm, Malin Wallström, Anna Joelsson, Helena Liljegren, Andreas Gyllenhammar, Emma Danielsson, Tabita Gröndal

Publicerad: 2022-03-10

Sweco tillsätter hållbarhetsråd – ska öka affärerna inom grön omställning

Hållbarhetsrådet ska ge stöd i att accelerera Swecos affärer inom de gröna omställningarna och maximera Swecos positiva hållbarhetspåverkan för sina kunder. Med kompetens och erfarenhet från 6 000 konsulter och 20 000 kunduppdrag per år i Sverige finns alla möjligheter att göra skillnad.

Hållbarhetsrådet ska dela erfarenheter och insikter inom hållbar samhällsbyggnad och agera katalysator och stöd. Kund och marknad kommer att vara i fokus.

– Swecos stora hållbarhetsarbete och där vi dessutom har mest impact är i uppdragen för våra kunder. Här har det nyinrättade hållbarhetsrådet en viktig funktion att identifiera nya affärsmöjligheter för de gröna omställningarna inom till exempel industri, infrastruktur, fastigheter och transporter, säger Andreas Gyllenhammar, hållbarhetschef på Sweco.

Med hållbarhetschefer i samtliga sex divisioner säkerställs en gedigen omvärldskoll. Det ger också en översikt över Swecos styrkor på hållbarhetsområdet vilket möjliggör att korskoppla kompetenser och bredda anbud. Hållbarhetsrådet fungerar även som en brygga gentemot Swecos verksamhet i andra länder i Europa.

Swecos hållbarhetsråd
Andreas Gyllenhammar, hållbarhetschef Sweco
Emma Danielsson, hållbarhetschef division Energy & Industry (tf)
Elise Grosse, hållbarhetschef division Sweco Architects
Tabita Gröndal, hållbarhetschef division Transport (tf)
Anna Joelsson, hållbarhetschef division Buildings
Helena Liljegren, hållbarhetschef division Environment and planning (tf)
Kristofer Sjöholm, hållbarhetschef division Digital Services
Malin Wallström, miljöchef

Swecos hållbarhetsråd. Från vänster: Elise Grosse, Kristofer Sjöholm, Malin Wallström, Anna Joelsson, Helena Liljegren, Andreas Gyllenhammar, Emma Danielsson, Tabita Gröndal