0 av 0 för ""

Sweco undersöker miljöpåverkan av vattenkraft i Bhutan. Foto: Bernt Rydgren, Sweco

Sweco undersöker miljö- och samhällseffekter av vattenkraft i Bhutan

Sweco anlitas av Världsbanken för att undersöka hållbarheten och miljöpåverkan av vattenkraft i Bhutan. Uppdraget är ett led i att stödja den strategiska planeringen för landets fortsatta utbyggnad av vattenkraft och omfattar att studera vilka effekter planerad vattenkraft kan komma att få på miljö, invånare och samhälle.

Med en fallhöjd på 7000 meter har Bhutan perfekta förutsättningar för vattenkraftverk. Utbyggnaden av vattenkraft har expanderat kraftigt i landet de senaste åren och det planeras för många fler anläggningar. På grund av den snabba expansionen behöver landet lägga upp en strategisk plan för utbyggnaden av sin vattenkraftspotential och Världsbanken anlitar Sweco för att säkra hållbarhetsaspekterna i arbetet.

– Det är ett otroligt spännande projekt där vi kommer in i ett tidigt skede för att stötta den fortsatta utbyggnaden av landets vattenkraftspotential och vara med och bidra till landets tillväxt. El-exporten är en viktig inkomstkälla för Bhutan och största delen av elproduktionen exporteras till Indien, säger Conny Udd, vd för Swecos energikonsulter.

Swecos uppdrag omfattar att genomföra en s.k. kumulativ miljökonsekvensbeskrivning av vattenkraft och annan infrastrukturutveckling, såsom konst-bevattning, i Bhutan största avrinningsområde, Kuri-Gongri-Manas-floden. Resultatet kommer att användas i den strategiska planeringen för fortsatt utbyggnad av vattenkraft i landet.

Uppdraget påbörjas omgående och pågår till juni 2018.

För ytterligare information kontakta:

Conny Udd, vd för Swecos energikonsulter, 08-695 65 50, conny.udd@sweco.se
Hanna Haeggström, pressansvarig Sweco Sverige, 070-234 03 66, hanna.haeggstrom@sweco.se