0 av 0 för ""

Sweco undertecknar initiativet Step Up Europe

Sweco undertecknar initiativet Step Up Europe

Sweco går nu, tillsammans med 45 europeiska städer, regioner, företag och investerare, med i initiativet Step up Europe och uppmanar EU-länderna att öka sina klimatambitioner.

– Vi vill poängtera klimatfrågans centrala betydelse i arbetet med att planera och utforma framtidens städer och samhällen. Vi ser att den politiska ambitionsnivån i Europa har höjts, och nu är det är viktigt att EU:s nya klimatstrategi snabbt omsätts i konkreta beslut för att alla aktörer ska kunna verka mot samma mål och skapa den bästa klimatnyttan, säger Sweco Sveriges vd, Ann-Louise Lökholm Klasson.

Initiativet Step up Europe tar avstamp i IPCC-rapporten som konstaterar att ansträngningarna måste ökas det kommande årtiondet för att hålla samhället och ekonomin säker. Enligt rapporten måste utsläppen bli nettonoll till 2050 och då krävs att medlemsländerna skärper sina klimatplaner.

-Forskningen är tydlig med att tiden är knapp för att åstadkomma den omställning som krävs för att begränsa klimatförändringarna. Ju högre och tydligare ambitioner som EU, dess länder, städer och företag sätter, desto snabbare kan vi implementera alla våra klimatlösningar, säger Swecos hållbarhetschef, Andreas Gyllenhammar, som just nu befinner sig på klimattoppmötet COP24.

I samband med klimattoppmötet sätter Sweco Sverige även nya egna klimatmål om att verksamheten ska vara klimatneutral 2040, fem år före den svenska målsättningen. Redan 2030 ska kontorsdriften vara fossilfri.

– Vi går även med i det regeringsledda initiativet Fossilfritt Sverige för att därigenom ta ansvar för våra egna utsläpp samt bidra med vår kompetens kring klimatomställningen, säger Andreas Gyllenhammar.