0 av 0 för ""

<!– wp:acf/content-blocks {
"id": "block_600aed39bf2c5",
"name": "acf\/content-blocks",
"data": {
"background_color": "block–lightgray",
"_background_color": "field_600038d54a83a",
"content_blocks_0_content": "

Sweco uppmärksammas i stor tävling i Kanada

Blir det konsultföretaget Sweco som får rita den nya stadsdelen för 30 000 invånare i Kanada? Den stora internationella arkitekttävlingen för stadsdelen i Edmonton gick under föregående vecka in i ett nytt skede.

Sweco, som är ett av arkitektföretagen som gått vidare i tävlingen, presenterade sitt förslag för den niohövdade kanadensiska juryn som nu ska detaljgranska materialet.

Tävlingen som är den största i sitt slag i Kanada har fått stor genomslagskraft och väckt intresse inte minst i landets medier. Nu återstår endast fem tävlande av de 33 företagsgrupper som har lämnat in förslag och förutom svenska Sweco återfinns några av de främsta arkitektkontoren i världen bland de tävlande, bland annat brittiska Foster & Partners.

Swecos tävlingsförslag till stadsdelens plan har tagits emot väl i den hårda konkurrensen och Ulf Ranhagen, professor tillika chefsarkitekt på Sweco som är projektledare för förslaget, är stolt över beviset att Sweco nu räknas till världseliten inom hållbar stadsutveckling.

–Vi har för tävlingen tagit fram en vision kring en levande, klimatneutral och bilsnål blandstad men också ett anbud för fortsatt detaljplanering, berättar Ulf Ranhagen som mernar att det är en fördel att Kanada och Sverige har mycket gemensamt såsom klimat, öppenhet, tolerans liksom ett stort intresse för att skapa hållbara städer.

Avgörandet om vilket förslag som går vidare i nästa steg avgörs i april-maj och bygget av stadsdelen beräknas sätta igång år 2014.

 

Fakta:

Stadsdelen ska byggas på en centralt belägen flygplats som nu är under avveckling i miljonstaden Edmonton, Kanada.

Stadsdelen är på tre kvadratkilometer cirka fyra kilometer norr om stadskärnan.

Här återfinns material från de arkitektkontor som är med och tävlar:
http://www.edmonton.ca/city_government/planning_development/conceptual-designs-and-videos.aspx

För mer inforamtion:
Rebecka Gunner, Swecos kommunikationschef i Sverige, rebecka.gunner@sweco.se

”,
”_content_blocks_0_content”: ”field_5f8060acc98da”,
”content_blocks_0_buttons_alignment”: ”buttons-wrapper–left”,
”_content_blocks_0_buttons_alignment”: ”field_5f8061b1d6330”,
”content_blocks_0_buttons”: ””,
”_content_blocks_0_buttons”: ”field_5f8061b3d6331”,
”content_blocks”: [
”one-column”
],
”_content_blocks”: ”field_5f806033c98d7”
},
”mode”: ”auto”
} /–>