0 av 0 för ""

Kv. Roten i Umeå, 277 studentbostäder som klimatriskinventeras och miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad iDrift. Bild: K2A.

Sweco utför det största miljöcertifieringsuppdraget i Sverige

Nu ska bostadsbolaget K2A, med Swecos hjälp, certifiera sitt fastighetsbestånd enligt Miljöbyggnad iDrift – ett nytt miljöcertifieringssystem utvecklat av Sweden Green Building Council. Totalt rör uppdraget ett 70-tal byggnader över hela Sverige, som både ska certifieras och klimatriskinventeras.

Det är första gången som över 70 svenska byggnader ska miljöcertifieras i ett svep. K2A:s hyresbostäder, studentbostäder och samhällsfastigheter ska ses över utifrån en rad krav för bland annat inomhusmiljö, hälsa, klimatpåverkan, material och resursanvändning. Dessutom görs en klimatriskinventering för att identifiera risker kopplade värmeböljor, skogsbränder, kraftiga snöfall och översvämning till följd av kraftiga regn och stigande sjöar och hav.

– Byggnader i drift står idag för en betydande del av den svenska bygg- och fastighetsbranschens klimatpåverkan och det finns stora miljövinster att hämta inom det här området. K2A är en föregångare i branschen som också väljer att komplettera certifieringssatsningen med klimatriskinventering. Vi är mycket stolta att få förtroendet att leda detta omfattande uppdrag som ska vägleda till relevanta åtgärder för att skapa verklig miljö- och klimatnytta, säger Tomas Holmgren, divisionschef för Swecos konsulter inom installation och hållbar fastighetsutveckling.

– För oss på K2A är det viktigt att säkerställa att våra fastigheter är hållbara över tid och att de ska klara framtida klimatförändringar. Hållbarheten står i fokus och den här satsningen har också bäring på EU:s nya gröna taxonomi och det globala initiativet TCFD, Task Force on Climate-related Financial Disclosures. Valet att samarbeta med Sweco var givet för oss, framför allt baserat på kompetens och erfarenhet inom hållbarhet och klimatanpassning, men också just utifrån ett samarbetsperspektiv, säger Karina Antin, hållbarhetschef K2A.

Certifieringen Miljöbyggnad iDrift har utvecklats av Sweden Green Building Council och lanserades 2020. Den har sitt ursprung i det välkända certifieringssystemet Miljöbyggnad, men riktar sig mot byggnader som är i drift. Den nya certifieringen ska driva arbetet med en hållbar förvaltning av byggnader och därmed bidra till att uppnå nationella och globala miljömål.

För ytterligare information, kontakta:

Tomas Holmgren, divisionschef, Swecos konsulter inom installation och hållbar fastighetsutveckling, 076-846 28 10, tomas.holmgren@sweco.se

Sofie Sidoli, pressansvarig Sweco Sverige, 010-484 50 20, sofie.sidoli@sweco.se