0 av 0 för ""

Sweco utformar framtidens specialistsjukhus i Göteborg

Med sin gedigna erfarenhet inom vårdarkitektur har Sweco Architects blivit utvalda att utforma ett av de två specialistsjukhus som planeras stå färdiga i Göteborg 2022. ”Vi är mycket stolta att få vara med och utveckla regionens sjukvård. Det är ett uppdrag som känns både viktigt och fantastiskt roligt att få vara en del av”, säger Josefina Hinnerson, arkitekt och chef för Swecos vårdstudio i Göteborg.

Specialistsjukhuset som är en del i regionens satsning på specialiserad närsjukvård kommer vara beläget i Högsbo sjukhusområde och omfatta cirka 18 000 kvadratmeter, innefattande flertalet medicinska specialiteter inklusive sex dagkirurgiska operationssalar.

Att Sweco Architects utsetts som arkitekt för projektet är tack vare den gedigna erfarenhet som finns i arkitektteamet. Det är ett väl sammansatta gäng, med lång erfarenhet inom både närsjukhus och processledning, som redan satt igång arbetet med projekten. På meritlistan står bland annat Angereds Närsjukhus, Kungälvs sjukhus och Alingsås Lasarett. Att samtliga genomförda projekt är resultat av vunna tävlingar visar på att Swecos arkitekter behärskar både god gestaltningsförmåga såväl som sjukhusplanering.

– Visionen är att de nya specialistsjukhusen tillsammans med Angereds närsjukhus ska utgöra basen för ett funktionellt sammanhållet närsjukvårdssystem. Sjukhuset i Högsbo ska kännetecknas av ledord som innovation och nytänkande. Det finns även en uttalad ambition att utforska gränserna för hur modern sjukvård kan bedrivas, säger Pernilla Norden, arkitekt och kontorschef på Sweco.


För mer information kontakta:
Pernilla Norden, 
arkitekt och kontorschef på Sweco, e-post: pernilla.norden@sweco.se, tel: 031-62 77 23