0 av 0 för ""

<!– wp:acf/content-blocks {
"id": "block_600aed39bf2c5",
"name": "acf\/content-blocks",
"data": {
"background_color": "block–lightgray",
"_background_color": "field_600038d54a83a",
"content_blocks_0_content": "

Sweco utformar Framtidens universitetssjukhus i Linköping

Sweco är anlitade för projekteringen av en ny psykiatrisk byggnad vid Universitetssjukhuset i Linköping. Uppdraget är den tredje och sista etappen i arbetet med att skapa Framtidens Universitetssjukhus och innefattar ett helt nytt hus för samlad psykiatrisk vård. Värdet av uppdraget är beräknat till cirka 8 MSEK.

– Det är ett prestigefullt uppdrag att få ta ett helhetsansvar för projektet. Det gäller inte minst arkitektarbetet där vi får ett stort utrymme, säger Jan Mattsson, Vd Sweco Architects. I uppdrag som dessa där vi arbetar tillsammans med övriga specialister i Sweco kommer vår bredd verkligen till sin rätt.

I arbetet kommer Sweco att delta med ett flertal kompetenser som arkitektur, energi-
el- och VVS-teknik, statiska konstruktioner, markprojektering, brandsäkerhet,
akustik samt projekteringssamordning. Beställaren har höga ambitioner gällande
energi och miljömål, något som genomgående prioriteras i projektet.

Framtidens universitetssjukhus i Linköping är länets största byggprojekt. En omfattande om- och nybyggnation för att skapa ett universitetssjukhus där sjukvård, forskning och utbildning möts i moderna miljöer. Projekteringen bedrivs som ett generalkonsultuppdrag i ledning av Swecos arkitekter och kommer att pågå till oktober 2014. Inflyttning i det nya huset beräknas ske under år 2018.

För ytterligare information kontakta:
Jan Mattsson, Vd Sweco Architects, jan.mattsson@sweco.se, tel: 08-522 952 65
Anders Melin, ansvarig arkitekt Sweco, anders.melin@sweco.se, tel: 0734-128325

”,
”_content_blocks_0_content”: ”field_5f8060acc98da”,
”content_blocks_0_buttons_alignment”: ”buttons-wrapper–left”,
”_content_blocks_0_buttons_alignment”: ”field_5f8061b1d6330”,
”content_blocks_0_buttons”: ””,
”_content_blocks_0_buttons”: ”field_5f8061b3d6331”,
”content_blocks”: [
”one-column”
],
”_content_blocks”: ”field_5f806033c98d7”
},
”mode”: ”auto”
} /–>