0 av 0 för ""

​Sweco utformar Norrköpings nya godsbangård – banar väg för Ostlänken

Sweco anlitas i ett omfattande uppdrag av Trafikverket för att utforma en ny godsbangård i Norrköping. Den nya bangården ersätter den befintliga som idag ligger i centralt i staden och kommer att möjliggöra en fortsatt utveckling av både Norrköpings stadskärna och regionens transportinfrastruktur.

– Med Norrköpings nya godsbangård lägger vi ännu en pusselbit i den helhetslösning Sweco nu tar fram kring Ostlänksbygget. Här skapar vi en modern och optimerad bangård som möjliggör en fortsatt expansion för den viktiga och miljövänliga järnvägstransporten, säger Jan Thulin, vd för Swecos järnvägskonsulter.

Projektet är en del av förberedelserna inför byggandet av Ostlänken. Den nya järnvägssträckan kommer att skära av nuvarande godsbangård, som därför måste flyttas. Resultatet blir en optimerad lokalisering, en ny modern bangård för ankomst-, avgångs- och rangerspår, med en kapacitet som säkrar en fortsatt utveckling av godstrafiken.

– Norrköping är en expansiv region som ligger strategiskt med närheten till hamn och industri. Den nya godsbangården blir en viktig del i en robust tågtrafik och ett steg mot en fossilfri fordonsflotta 2030, säger Kristina Strömgren, enhetschef Sweco, stora projekt järnväg öst.

Sweco har bred erfarenhet av järnvägsteknik och har sedan tidigare ett flertal pågående uppdrag i regionen, bland annat utformandet av järnvägsplan för Ostlänken och uppdatering av bygghandlingar för Kardonbanan. I projektet bidrar Sweco med samtliga kompetensområden inom järnvägsteknik samt allt från handläggning av plan- och miljöfrågor, markunderbyggnad till landskapsutformning.

Värdet på uppdraget uppgår till cirka 12 miljoner kronor. Swecos arbete påbörjas i november 2016 och pågår till april 2018. Den nya anläggningen förväntas vara färdig att tas i bruk 2021.

För ytterligare information kontakta:

Kristina Strömgren, enhetschef Sweco, 08 695 60 00, kristina.stromgren@sweco.se
Anna Lindqvist, pressansvarig Sweco Sverige, 08-6965190, anna.lindqvist@sweco.se