0 av 0 för ""

Sweco utformar väg- och motorvägsförbättringar i Storbritannien

Sweco ansvarar för projektering av en rad viktiga brittiska väg- och motorvägsförbättring, som partner till två ledande entreprenörer inom Highways Englands nya regionala leveransramverk på 10 miljarder euro.

Det nya ramverket ingår i Highways Englands nya ”Routes to Market”-program, vars syfte är att förbättra säkerheten och minska trafikstörningar i England. Som huvudkonstruktör till Galliford Try och GRAHAM kommer Sweco att arbeta med tre delar av programmet under en tidsram på sex år och är den enda konsulten att arbeta med fler än två delar.

Sweco kommer att tillhandahålla tjänster som sträcker sig från dimensionering till detaljprojektering, ge expertråd om livscykelkostnad och framtida underhålls- eller inspektionskrav samt ge stöd för digital transformation.

Uppdraget är det senaste i en rad betydande tilldelningar från Highways England under de senaste 18 månaderna.

”Uppdraget innebär en stor framgång för Sweco. Det kommer att spela en nyckelroll för att stärka vår närvaro i södra England, där det finns stor potential för oss att expandera inte bara inom transport, utan inom alla de delar där vi tillhandahåller tjänster till våra kunder”, säger Max Joy, vd på Sweco UK.