0 av 0 för ""

<!– wp:acf/content-blocks {
"id": "block_600aed39bf2c5",
"name": "acf\/content-blocks",
"data": {
"background_color": "block–lightgray",
"_background_color": "field_600038d54a83a",
"content_blocks_0_content": "

SWECO UTREDER KRAFTBRIST RUNT VICTORIASJÖN

Sweco ska studera och ge förslag på hur elnäten mellan Uganda och Tanzania kan bindas samman. Åtgärderna ska minska den kraftbrist som råder i regionen. Uppdraget är värt närmare 12 miljoner kronor.

– Sweco har arbetat i många afrikanska länder under de senaste 50 åren med att förbättra tillgången till elektricitet i städer och på landsbygden, säger Eva Nygren, vd Sweco Sverige.

Bristen på elektricitet är fortfarande stor i många delar av Afrika, något som leder till svårigheter för företag och samhället att utvecklas.
Genom att binda samman elnäten runt Victoriasjön kan man minska underskottet och skapa en mer stabil elförsörjning i regionen. Uppdraget utförs åt Ugandas elbolag Uganda Electricity Transmission Companylimited. Finansieringen kommer från Världsbanken.

Sweco arbetar sedan tidigare med liknande uppdrag ibland annat Botswana, Etiopien, Moçambique, Angola och Tanzania.

För ytterligare information kontakta:
Anders Ståhl, utlandschef Sweco Energuide, 08-695 60 57, anders.stahl@sweco.se
Erik Severin, vd Sweco Energuide, 08-695 65 24, erik.severin@sweco.se

Sweco är ett internationellt konsultföretag med samlad kunskap inom teknik, miljö och arkitektur. Sweco har 5 100 anställda i tio länder och omsatte 2009 drygt 5,3 Mdr SEK. För närvarande genomför Sweco uppdrag i cirka 80 länder runt om i världen. Sweco är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB.

”,
”_content_blocks_0_content”: ”field_5f8060acc98da”,
”content_blocks_0_buttons_alignment”: ”buttons-wrapper–left”,
”_content_blocks_0_buttons_alignment”: ”field_5f8061b1d6330”,
”content_blocks_0_buttons”: ””,
”_content_blocks_0_buttons”: ”field_5f8061b3d6331”,
”content_blocks”: [
”one-column”
],
”_content_blocks”: ”field_5f806033c98d7”
},
”mode”: ”auto”
} /–>