0 av 0 för ""

Sweco utreder ny sträckning av väg i Upplands Väsby och Vallentuna

Sweco har fått i uppdrag av Trafikverket att utreda en ny sträckning för väg 268 med en ny trafikplats vid E4 i Upplands Väsby. Syftet är att förbättra framkomligheten och öka trafiksäkerheten i området.

– Vi kommer att ta fram lösningar som gör att man kan komma tillrätta med de brister i säkerhet och framkomlighet som finns på den befintliga vägsträckan, säger Johan Dozzi, vd för Swecos infrastrukturkonsulter.

Swecos konsulter kommer i uppdraget att göra en utredning av den mest lämpliga sträckningen för väg 268 mellan E4 och Grana. Dessutom ska Sweco ta fram en arbetsplan för en ny gång- och cykelväg i området.

I uppdraget deltar Sweco med experter inom väg och trafik, broar, miljö och geoteknik. Arbetet kommer att pågå till november 2013.