0 av 0 för ""

Sweco utreder olika alternativa sträckningar av ny höghastighetsjärnväg mellan Hässleholm och Lund.

Sweco utreder placering av höghastighetsjärnväg i Skåne

Mellan Hässleholm och Lund planeras en cirka 70 km lång ny dubbelspårig stambana för höghastighetståg. Sweco har fått i uppdrag av Trafikverket att utreda olika alternativa sträckningar för var den nya järnvägen ska byggas. Ordervärdet uppgår till omkring 200 MSEK.

Den nya järnvägen mellan Hässleholm och Lund planeras för en hastighet på 320 km/h för höghastighetståg och 250 km/h för snabba regionaltåg. Lokaliseringsutredningen som Sweco ska genomföra är en del i framtagandet av järnvägsplanen med syfte att identifiera, utreda och jämföra olika tänkbara sträckningar för järnvägen samt analysera placering av tillhörande stationer.

– Den nya järnvägen är en angelägenhet för många och en viktig del i att förbättra pendlingen i regionen och föra storstäderna närmare varandra. Den bidrar till såväl reducerad restid mellan Stockholm och Malmö som ökad kapacitet för godstrafiken. Vi är glada över att i tätt samarbete med Trafikverket föreslå den mest optimala sträckningen av järnvägen, för att fortsätta bidra till ett hållbart resande, säger Ann-Louise Lökholm Klasson, vd Sweco Sverige.

I Swecos uppdrag ingår att inventera förutsättningarna och identifiera alternativskiljande faktorer för att kunna fatta beslut om sträckning. Uppdraget påbörjas omgående och förväntas pågå till år 2022. Ordervärde uppgår till omkring 200 MSEK.

För ytterligare information, kontakta:
Ann-Louise Lökholm Klasson, vd Sweco Sverige, 076-2541889, ann-louise.lokholm-klasson@sweco.se
Hanna Haeggström, pressansvarig Sweco Sverige, 070-2340366, hanna.haeggstrom@sweco.se