0 av 0 för ""

<!– wp:acf/content-blocks {
"id": "block_600aed39bf2c5",
"name": "acf\/content-blocks",
"data": {
"background_color": "block–lightgray",
"_background_color": "field_600038d54a83a",
"content_blocks_0_content": "

Sweco utreder risk för översvämning och dammbrott i Lagan

Lagan är en av många åar i Sverige som påverkas av klimatförändringarna. Statkraft Sverige har anlitat Sweco för att utreda framtida risker med översvämningar och dammbrott söder om Halmstad. Totalt omfattas 17 vattenkraftsanläggningar av arbetet.

– Arbetet med att utreda säkerheten kring anläggningarna är viktigt på både kort och lång sikt. Utredningen kommer att underlätta för olika aktörer i regionen som behöver vara förberedda på framtida klimatförändringar, säger Anders Söderström, uppdragsansvarig på Sweco.

Swecos utredning ska utgöra en grund för en beredskapsplan som bland andra Statkraft och räddningstjänsten kan använda vid höga vattenflöden eller i händelse av dammbrott. Utredningen kommer bland annat att innehålla översvämningskartor med information om vattenutbredning och vattennivåer.

Lagan är beläget i det område i Sverige som bedöms påverkas mest av klimatförändringar i form av ökad nederbörd. Detta kommer att inkluderas i analysen av vattendrag och anläggningar.

Fakta om Swecos uppdrag

Uppdraget inleds med flygburen laserscanning av marknivåer samt framtagande av ortofoton för hela vattendraget och omgivningar. Därefter utförs en analys av varje damms konstruktion och grundläggning för att analysera riskerna för dammbrott och vilka följder det kan medföra.

Med hydrauliska beräkningsmodeller analyseras översvämningsrisker längs vattendragen både vid naturliga högflöden och för olika flöden i kombination med dammbrott.

Uppdraget kommer att pågå under 2012 och 2013 med avslut i början av 2014.

För mer information kontakta:
Anders Söderström, Sweco,  08-695 62 41

”,
”_content_blocks_0_content”: ”field_5f8060acc98da”,
”content_blocks_0_buttons_alignment”: ”buttons-wrapper–left”,
”_content_blocks_0_buttons_alignment”: ”field_5f8061b1d6330”,
”content_blocks_0_buttons”: ””,
”_content_blocks_0_buttons”: ”field_5f8061b3d6331”,
”content_blocks”: [
”one-column”
],
”_content_blocks”: ”field_5f806033c98d7”
},
”mode”: ”auto”
} /–>