0 av 0 för ""

Roslagsbanan, Region Stockholm, Foto Gustav Kaiser

Publicerad: 2024-02-26

Sweco utreder Roslagsbanans nya sträcka in till Stockholm City

Roslagsbanan, som förbinder nordostkommunerna Vallentuna, Österåker, Täby och Danderyd med Stockholm vid Östra station, ska förlängas in till city. Planen är en del av Sverigeförhandlingens storstadspaket. När projektet nu går in i nästa skede har Sweco fått i uppdrag av Region Stockholm att ta fram järnvägsplan inklusive miljökonsekvensbeskrivning och sociala värden för förlängningen. Ordervärdet uppgår till omkring 20 MSEK.

Denna utbyggnad av Roslagsbanan är en del av Sverigeförhandlingens storstadspaket, och projektet har pågått sedan 2020. Utbyggnaden innebär en förlängning av Roslagsbanan från station Universitetet norr om innerstan, in till T-centralen. Syftet är att skapa en bättre förbindelse mellan kommunerna i nordost och centrala Stockholm, samt att avlasta tunnelbanans röda linje, som inte kan ta emot fler resenärer än idag.

Detta projekt är en viktig investering i hållbarhet och samhällsnytta, som vi ser fram emot att bidra till. Genom att förbättra tillgängligheten och minska restiderna, kommer vi att se positiva effekter på både miljön och människors vardagsliv. Det är en nyckel för regionens kollektivtrafik och stadsplanering, säger Fredrik Wallner, divisionschef Transport Infrastructure Sweco

Den nya sträckan blir cirka fyra kilometer lång och kommer att inkludera två nya stationer vid Odenplan respektive T-centralen. Samtidigt är förslaget att sträckan Universitetet-Östra station tas bort, och marken kan då lämnas till andra ändamål, som exempelvis bostäder.

Swecos uppdrag omfattar framtagande av en järnvägsplan, med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning. Uppdraget startade i januari 2024 och beräknas pågå till oktober 2026.

Om Roslagsbanan

Roslagsbanan är en av de kommersiella banor i Sverige som var först ut med att elektrifieras, år 1895. Banan har likström i kontaktledningen och är den enda kvarvarande banan i Sverige med reguljär trafik som har spårvidd på 891 mm. Idag har Roslagsbanan dagligen omkring 50 000 påstigande resenärer och passerar genom sex kommuner: Stockholm, Solna, Danderyd, Täby, Vallentuna och Österåker. Den nya sträckan kommer att gå i en lång tunnel under hela centrala Stockholm.