0 av 0 för ""

<!– wp:acf/content-blocks {
"id": "block_600aed39bf2c5",
"name": "acf\/content-blocks",
"data": {
"background_color": "block–lightgray",
"_background_color": "field_600038d54a83a",
"content_blocks_0_content": "

Sweco utreder stationslägen för höghastighetståg i Skåne

Nu går arbetet med att undersöka förutsättningar för höghastighetsjärnväg i Skåne vidare. Sweco har fått uppdraget att utreda var de framtida tågstationerna skulle kunna vara placerade i regionen. Uppdraget är nästa steg efter den statliga utredning som gjordes på uppdrag av regeringen år 2009 om höghastighetsjärnväg i Sverige.  

Sweco ska undersöka stationslägen i Lund, Malmö, Helsingborg, Perstorp och Hässleholm. Bland annat ska Sweco utreda om stationerna bör placeras centralt i stadskärnorna eller om de ska nås via exempelvis anslutningsbussar eller regionaltåg.

‒ Centrala lägen är naturligtvis enklare att nå för de allra flesta och de anknyter till befintliga kommunikationer men de medför högre byggkostnader då det ofta är trångt och har stor påverkan på befintlig stadsmiljö. För att hantera dessa komplexa frågor har vi satt ihop ett team med lokal kompetens samt nationell och internationell expertis, säger Stefan Gustafsson, regionchef på Sweco i Malmö.

Swecos uppdrag utförs åt Region Skåne, Skåne Nordost, samt kommunerna i Malmö, Lund och Helsingborg. Utredningen kommer att presenteras den andra september 2011.

I framtiden kan höghastighetståg komma att konkurrera med flyget på sträckor upp till cirka 70 mil. Exempelvis kommer sträckan Stockholm – Malmö som idag tar fyra timmar och 30 minuter med X2000 att ta mindre än tre timmar med höghastighetståg.

För ytterligare information kontakta:
Stefan Gustafsson, regionchef på Sweco i Malmö, 040-16 71 64, stefan.gustafsson@sweco.se
Martin Ljungström, uppdragsledare på Sweco, 040-16 71 37, martin.ljungstrom@sweco.se

”,
”_content_blocks_0_content”: ”field_5f8060acc98da”,
”content_blocks_0_buttons_alignment”: ”buttons-wrapper–left”,
”_content_blocks_0_buttons_alignment”: ”field_5f8061b1d6330”,
”content_blocks_0_buttons”: ””,
”_content_blocks_0_buttons”: ”field_5f8061b3d6331”,
”content_blocks”: [
”one-column”
],
”_content_blocks”: ”field_5f806033c98d7”
},
”mode”: ”auto”
} /–>